Fortsätt till innehållet
Solen skiner bakom Harrbåda fyr på vintern.

Svenska

 • Visa på karta

  Rummelö–Harrbåda fågel- och vattenområde och naturstig ligger vid Kaustarvikens strand endast ett par kilometer från Karleby centrum. Fågel- och vattenområdet har en area på 236 ha. Området hör till Natura 2000-nätverket. Fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 bör observeras då utflykter i området görs. Dessutom får man endast röra sig på de märkta stigarna. På somrarna finns det betesgång på området.

  Tjänster

  Naturstigen börjar från Villa Elba ungdomscenter. Vid Villa Elba finns ett café och inkvarteringsutrymmen. Längs stigen finns Harrbåda- och Rummelö fågeltorn samt ett utsiktsflak för fågelåskådning. Villa Elbas fågeltorn passar för rörelsehindrade. Leden (700 m) för rörelsehindrade och barnvagnar startar från Villa Elbas parkeringsplats. På områdets infotavlor finns kartor över lederna och tjänsterna.

  Naturen

  Typiska drag för området är det grunda vattenområdet, slamstränderna, de utbredda strandängarna, vassbeståndet och de frodiga lövträdsskogarna. Växtlighetszonerna märks bra på detta landhöjningsområde. Harrbåda udden är den nordligaste synbara delen av den över 200 km långa rullstensåsen. Området har en rik fågelfauna och gynnas av vilande flyttfåglar, speciellt vattenfåglar och vadare.

 • Visa på karta

  Kanaanslandsvägen 24.

  Startpunkten vid Kanaanslandsvägen ligger i närheten av Roskaruka, vars parkering kan användas. Övriga startpunkter är Rödbergen, Vitsand, Trullövägens/Varvsvägens parkering samt Trullöns fiskehamn.

  Trullöudden ligger norr om Karleby centrum. Friluftsleden vid Trullön är 12,9 km lång och löper genom ett mångsidigt skogslandskap. Leden är i bruk året runt.

  TRULLÖNS FRILUFTSLED OCH DJÄVULSÅKER (12,9 KM/RIKTNING)

  Krävande framkomlig led – Krävande framkomlig led på avsnittet mellan Rödbergen och Rastimaja samt från Vitsand till Östrasands rastplats. När man korsar Mastskogsvägen bör man ta i beaktande den branta backen längs den framkomliga delen av leden som leder ner till bilvägen. Leden har en lång stigning när man går i riktning från Mastskogsvägen till Svampplockarvägen.

  Medelsvår led – Avsnittet mellan Östrasands rastplats och Rödbergen är medelsvårt. På detta avsnitt är stigen stenig och har många rötter. Längs leden finns bänkar och picknickbord. Längs leden får du bekanta dig med märken i naturen av landhöjningen efter den senaste istiden.

  Djävulsåkern längs Trullöns friluftsled är en fornstrand som bildats under den senaste istiden. Vid djävulsåkern finns ett framkomligt picknickbord. Längs leden finns dessutom rundhällar och landhöjningsskog. Staden förser eldplatserna i Rödbergen och Vitsand med ved. Leden har virtuella skyltar och den fungerar som skidspår vintertid.

  Tjänster

  På Trullön finns lägercentret Kalvhomen, Rastimaja som ägs av Kokkolan Latu rf., samt en fiskehamn med fågeltorn, lägerplats, sjösättningsplats och toalett. Rastimaja och kåtan på gården är öppna på helgerna under skidsäsongenen. På områdets två simstränder finns infotavlor, omklädningshytter, toaletter och avfallshantering. På Vitsand finns ett vindskydd med eldstad och på Rödberget en lägerplats.

  Naturen

  Trullön som stigit ur havet är ca. 5 km lång och ganska smal. Värdefulla naturobjekt på området är djävulsåkrarna samt strandängarna och glosjöarna som bildats vid landhöjningen. Glosjön Nisulaspotten gynnas av fåglarna som häckningsplats. På Trullön trivs bl.a. sälar, flygekorrar och igelkottar.