Fortsätt till innehållet

ETIKETT I FRILUFTSLIVET

 • Respektera naturen.
 • Håll dig till markerade leder.
 • Slå läger endast på anvisade platser.
 • Kontrollera eventuella begränsningar som gäller vistelsen vid utflyktsmålet.
 • Håll sällskapsdjur kopplade.
 • Efterfölj principen om skräpfritt friluftsliv.

DU FÅR

 • röra dig till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk, till exempel åkrar som odlas och planteringar
 • tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig, till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse
 • plocka vilda bär, svampar och blommor
 • meta och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen.

DU FÅR INTE

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • störa vilda djurs och fåglars häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

SKRÄPFRITT FRILUFTSLIV

 • Vandraren lämnar inga spår i naturen. Minimera avfallet redan när du ger dig iväg.
 • Använd hållbara och återanvändbara förpackningar.
 • Lämna bioavfall i torrtoaletten eller komposten på rastplatsen. Lämna inte bioavfall i avfallskärl för blandavfall.
 • Du kan använda små mängder rent papper och kartong som tände på eldplatserna eller i eldstaden i ödestugor.
 • Man får inte bränna annat avfall i eldplatsen eftersom det kan bildas giftiga gaser och avfall som inte bryts ner.
 • Lämna inte farligt avfall och blandavfall i naturen.
 • Städa alltid upp efter dig och vid behov också efter andra. Ta en liten plastpåse med dig att plocka skräpet i.
 • Samla dina fimpar i din egen ask och töm den senare i ett avfallskärl.

  Piirros, jossa Kokko-Lokki kantaa roskapussia kivisessä maastossa reppu selässään.

ATT GÖRA UPP ELD

 • Att göra upp eld ingår inte i allemansrätten.
 • Gör upp eld endast där det är tillåtet.
 • Gör aldrig upp eld när det råder varning för gräs- eller skogsbrand.

Piirros, jossa vaalanpunainen ja vihreäsilmäinen Kola-Kuutti grillaa nuotiopaikalla. Kola-Kuutti on Kokkolan nimikkohahmo.