Fortsätt till innehållet

Friluftsliv och säkerhet

Det lönar sig alltid att fästa uppmärksamhet vid säkerheten när man rör sig ute i naturen. Särskilt när man planerar längre vandringar är det skäl att bekanta sig med säkerhetsanvisningarna. Var vänlig och meddela ledens underhållare om du lägger märke till brister eller att något gått sönder.

Förutse och undvik risker

 • Bekanta dig med leden och utflyktsmålet innan du ger dig av.
 • Ta reda på ledens svårhetsgrad och bedöm om den passar just dig. Är leden lämplig med tanke på dina och din grupps kunskaper och kondition?
 • Fundera på vilka risker du kan stöta på.
 • Hurdant är vädret under din utfärdsdag? Kom ihåg att vädret kan ändras snabbt!
 • Hur påverkar vädret leden? Vädret kan påverka din utfärd på många olika sätt. Rötter, klippor och stenar är hala när vädret är fuktigt. Hetta gör att leden känns tyngre och stigarna täcks snabbt i snö. Dimma och tätt snöfall kan hindra sikten.
 • Hur lång blir din utfärd? Kan den oväntat bli längre?
 • Vi rekommenderar rusfritt friluftsliv. Användningen av rusmedel orsakar risker för dig själv och andra som använder leden. Det är förbjudet att använda rusmedel på störande sätt på friluftsledernas rastplatser i Karleby.
 • Beakta årstiden. Under olika årstider behövs olika utrustning. Kolla också i vilket skick den led du planerar gå är vintertid. En del friluftsleder fungerar som skidspår vintertid.

Utrustning

 • Utöver telefon och GPS-utrustning är det bra att ha med en tillräckligt noggrann papperskarta och kompass. Håll dig till märkta stigar.
 • Se till att du dricker tillräckligt och har matsäck med. Det kan också vara bra att ha extra mat och dryck med i reserv. När vädret är varmt behövs mera vätska.
 • Ta med en förstahjälpförpackning och din personliga medicin. Kom också ihåg solkräm, myggmedel och skavsårsplåster.
 • Klä dig efter vädret och ha med tillräckligt med varma kläder. Ta med reservkläder, särskilt om du paddlar eller annars rör dig på vattendrag.
 • Förbered dig på skavsår. Välj lämpliga kläder för utflykten som känns bra och inte skaver. Gå inte långa sträckor med nya skor, utan pröva skorna först på kortare sträckor och låt dem forma sig efter foten. Ta hand om hygienen under utfärden. En god hygien förebygger och sköter skavsår och blåsor.
 • Ta reda på om rastplatsen har vedunderhåll och ta vid behov med egen ved.
 • Vid många rastplatser som har vedunderhåll finns också såg och yxa.
 • Om du använder yxa, försäkra dig om att ingen är nära dig. Använd huggkubbe och stå stadigt. Lämna inte yxan på marken, utan slå den i huggkubben. Om du har med egen yxa, använd bladskydd under transporten.
 • När du använder täljkniv ska du alltid tälja bortåt från dig själv och andra. Ge akt på knivens rörelsebana och se till att den inte går till exempel mot ditt lår. Koncentrera dig när du hanterar kniv och håll kniven i slida när du inte använder den.
 • Observera varningar för skogsbrand! Gör inte upp eld när varning för skogsbrand råder, eftersom risken för skogsbrand då är mycket stor.
 • Om du röker ska du ha med dig en burk att samla fimparna i. Släng inte cigarrettfimpar i naturen, eftersom de är mycket skadliga för miljön och djuren. Fimpar kan också orsaka skogsbränder.
 • Var alltid försiktig när du vistas i naturen!

Risker i naturen

Fästingar

 • På kusten är det bra att vara medveten om att fästingar förekommer.
 • Ett bra sätt att skydda sig är att klä sig i långärmat och långbyxor. Stoppa in byxbenen i strumporna eller skorna. Fästingarna syns lättare på ljusa kläder.
 • Gör fästingkontroll när du kommer hem. Det är särskilt viktigt att göra fästingkontroll för att undvika borrelios. Borreliossmittan överförs i allmänhet från fästingen till människan på 1–2 dygn.
 • Ta reda på om ditt utflyktsmål hör till riskområden för TBE. I riskområden är det bra att vaccinera sig mot fästingburen hjärnhinneinflammation. Sjukdomen smittar från fästingen inom några minuter efter att fästingen fäst sig.
 • Om en fästing har fäst sig i huden ska den avlägsnas så fort som möjligt. Använd en pincett med smal spets eller fästingtång. Ta tag i fästingen så nära huvudet som möjligt och dra rakt uppåt. Desinficera och rengör huden vid bettet.
 • Iaktta huden där fästingen har fäst sig. Kontakta läkare om en hudrodnad med mer än 5 centimeter i diameter uppstår inom 1–4 veckor, eller om du har feber, huvudvärk eller andra symptom.
 • Kom också ihåg att skydda och granska ditt husdjur!

Svamp, växter och bär

 • Svamp, naturliga bär och växter som inte fredats får plockas av var och en.
 • Plocka och ät endast matsvamp, bär och vilda örter som du känner till.
 • Om du plockar giftig svamp, till exempel för färgning, ska du hantera svamparna

Vattendrag och myrmark

 • Om du behöver korsa vattendrag under din vandring, bör du förbereda dig genom att packa dina saker och särskilt reservkläder och elektronikutrustning vattentätt.
 • Används höga gummistövlar när du rör dig på myrmark. Var uppmärksam på de våtaste ställena. Om du sjunker ner i en myr, kravla dig upp. Det är lättast att korsa myrmarker om man håller sig till stigar och spänger!
 • Akta dig för att halka ner i vattendrag! Kom ihåg att strandstenar och klippor är hala, särskilt när de är våta.
 • Var särskilt försiktig när du rör dig på vattendrag.

Olycksfall och farosituationer

Om det trots allt händer en olycka eller en farosituation på din utfärd bör du agera lugnt och med eftertanke. Kunskaper i första hjälpen är till stor nytta och det lönar sig att upprätthålla dem!

Bedöm situationen

 • förhindra ytterligare olyckor
 • ge första hjälpen, t.ex. genom att hämma blödningar och trygga andningen och hjärtfunktionen, återuppliva vid behov
 • tillkalla hjälp, ring nödcentralen på 112 (bl.a. ambulans)
 • hantera situationen tills hjälpen anländer
 • ring nödnumret 112 om
 • ärendet är brådskande
 • det handlar om en verklig nödsituation
 • behovet av myndighetshjälp är brådskande (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården)
 • när du vet eller befarar att det föreligger fara för liv eller hälsa

Ge följande uppgifter när du meddelar om en olycka:

 1. var du ringer ifrån
 2. vad som har hänt
 3. vänta på anvisningar
 4. stäng inte telefonen innan du fått lov att göra det.