Fortsätt till innehållet

Kulturutrymmen och förhållanden

Staden har lokaler att erbjuda för kulturella aktiviteter. Lokaler av olika storlek finns att hyra för både uppträdanden och övning.

Snellmanssalen (Vingesgatan 18)

Snellmanssalen är stadens största konsertsal och hemmasal för Mellersta Österbottens Kammarorkester. Det finns plats för ca 600 personer i salen som vid behov kan delas i två delar med en mellanvägg. Den mindre delen rymmer ca 300 sittplatser och är en lämplig lokal för konferenser, föreläsningar, kurser och konserter.

Karlebysalen (Salutorget 5)

Karlebysalen är en kongressal som också lämpar sig för kulturevenemang. Salen rymmer upp till 500 personer. Den bakre delen av salen har stigande bänkrader. För mera information om Karlebysalen och andra lokaler för konferenser, kongresser och seminarier i Karleby klicka på länken Visit Kokkola och se Kongress Karleby.

Konsertsalen i Mellersta Österbottens konservatorium (Långbrogatan 16)

Konsertsalen i konservatoriet har plats för ca 200 personer i stigande bänkrader. Information om konservatoriets lokaler och bokning finns under konservatoriets länk intill.

Andra utrymmen

Skolornas lokaler kan kvällstid användas för kulturverksamhet. Bokningen sköts av stadens bildningscentral. Information om andra lämpliga lokaler för kulturverksamhet ges av Karleby Turism Ab och stadens kulturbyrå.