Fortsätt till innehållet

Understöd till kulturell verksamhet

Understöd till kulturell verksamhet

Bildningsnämnden beviljar projekt- och hyresunderstöd till föreningar, grupper och privatpersoner som driver kulturell verksamhet.

Du kan ansöka om kulturunderstöd med Fujitsu CaseM-hanteringssystem. Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller mobilcertifikat. Som inloggad användare kan du efter att ansökan sänts följa med hur ärendet framskrider via ditt eget ärendehanteringskonto. Du får också understödsbesluten elektroniskt till kontot.

Vi använder Suomi.fi-meddelandetjänsten för att informera sökanden om att beslutet finns tillgängligt på kontot. Meddelandet om beslut sänds också till din e-post.

 • Karleby stads kulturtjänster utlyser ansökan om specialunderstöd under temat stöd för kulturell hobbyverksamhet för barn och unga (7-18 år) i ekonomiskt utsatta familjer. Understödet kan sökas av organisationer som ordnar konstfostran samt konst- och kulturell hobbyverksamhet.
  Ansökningstiden meddelas senare.

  Understöd kan ansökas för deltagande barns och ungas säsongavgifter.
  I understöd kan beviljas högst 50 €/månad/barn eller ca 250 €-500 €/år/barn eller ung person. Understöd kan ansökas för ett eller flera barn/unga.

  OBS. Ansökningstiden för specialunderstöd meddelas senare.
  Ansök om understöd här.

  Välj Ansökan om Kulturunderstöd. Användningen av elektroniska blanketter förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Välj Kulturtjänsternas specialunderstöd. Den sökande kan efter inlämnandet av blanketten via sitt eget ärendekonto
  följa med hur handläggningen av ärendet fortskrider. Också beslutet i ärendet skickas elektroniskt till ärendekontot.

  I förmedlingen av blanketternas meddelanden utnyttjas tjänsten Suomi.fi-meddelanden som skickar ett meddelande till kundens e-post om att beslut har fattats.

  Mera information:
  Berit Store, tfn 044 7809 260 eller berit.store@kokkola.fi
  Sampo Purontaus, tfn 044 780 9264 eller sampo.purontaus@kokkola.fi