Fortsätt till innehållet

Musikcentrum Snellman

Vingesgatan 18, Karleby

67100 Kokkola

www.musiikkikeskussnellman.fi

Simo Korkia-Aho
Servicechef
simo.korkia-aho@kokkola.fi
040 805 0821

 • På byggnadens östra sida (till höger i ankomstriktningen) finns en dubbeldörr för lastning och leverans. Till vänster om lastdörren finns en gångdörr med ringklocka till vaktmästaren.

  Tillträde till backstage sker genom lastdörren.

 • Nätfakturaadress

  Nätfakturaadress (EDI-kod):  00370179377801.

  Operatör för nätfaktureringen är CGI, förmedlarkod 003703575029.

  FO-nummer (Karleby stad)

  0179377-8

  Referens, leverentörsfakturor

  Kostnadsställe 3511

 • Info uppdateras senare.