Fortsätt till innehållet

Snellman-salen

500 sittplatser

Salen indelas från scenen sett i tre block i golvplan (block A, B och C). Blocken A och B har 19 rader och block C 16 rader. Mellan blocken går breda passager. Platserna på parkett i bakre delen (raderna 21-24) sluttar svagt (30 cm/rad). Ingång från bakre delen av salen.

Styrningen av ljudåtergivningen och ljus (s.k. mixerplatsen) placeras oftast vid rad 20, i bakre delen av det mellersta blocket.

Hinderfria platser och tillgänglighet

  • I salen finns det alltsomallt 6 hinderfria platser: 5 platser bredvid mixerbordet (rad 20) och vid behov 1 direkt intill ingången (rad 17). Platserna lämpar sig för rullstolsburna och personer som använder andra hjälpmedel. Följeslagarplatserna finns bakom de hinderfria platserna.
  • Vid ingången till salen finns fem trappsteg som är försedda med hiss.
Snellman-salens sittplatskarta med induktionsslinga och hinderfria platser

Hörbarhetskarta

Ljudet i salen hörs bäst i hörapparat via induktionsslinga på de områden som märkts ut på kartan.

Fordell-salen

105 sittplatser

Hinderfria platser och tillgänglighet

  • Fordell-salen är hinderfri. Salen har alltsomallt 5 hinderfria platser: 3 platser i högra ändan av rad 9, sett från scenen, och 2 platser i vänstra ändan av rad 10, sett från scenen. Platserna lämpar sig för rullstolsburna och personer som använder andra hjälpmedel. Följeslagarplatserna finns bredvid de hinderfria platserna.
  • Ingången till Fordell-salen från aulan är hinderfri.
Fordell-salens sittplatskarta
Fordell-salens sittplatskarta med induktionsslinga och hinderfria platser

Hörbarhetskarta

Ljudet i salen hörs bäst i hörapparat via induktionsslinga på de områden som märkts ut på kartan.