Fortsätt till innehållet

Salkartor

Snellman-salen

500 sittplatser

Salen indelas från scenen sett i tre block i golvplan (block A, B och C). Blocken A och B har 19 rader och block C 16 rader. Mellan blocken går breda passager. Platserna på parkett i bakre delen (raderna 21-24) sluttar svagt (30 cm/rad). Ingång från bakre delen av salen.

Styrningen av ljudåtergivningen och ljus (s.k. mixerplatsen) placeras oftast vid rad 20, i bakre delen av det mellersta blocket.

Hinderfria platser och tillgänglighet

  • I salen finns det alltsomallt 6 hinderfria platser: 5 platser bredvid mixerbordet (rad 20) och vid behov 1 direkt intill ingången (rad 17). Platserna lämpar sig för rullstolsburna och personer som använder andra hjälpmedel. Följeslagarplatserna finns bakom de hinderfria platserna.
  • Vid ingången till salen finns fem trappsteg som är försedda med hiss.
Snellman-salens sittplatskarta med induktionsslinga och hinderfria platser

Hörbarhetskarta

Ljudet i salen hörs bäst i hörapparat via induktionsslinga på de områden som märkts ut på kartan.

Fordell-salen

105 sittplatser

Tillgänglighet

  • Fordell-salen är tillgänglig. Salen har 5 tillgängliga platser: 3 platser i högra ändan av rad 9 från scenen sett och 2 platser i vänstra ändan av rad 10 från scenen sett. Platserna lämpar sig för rullstolsburna och personer som använder andra hjälpmedel. Följeslagarplatserna finns bredvid de tillgängliga platserna.
  • Ingången till Fordell-salen från aulan är tillgänglig.
Fordell-salens platskarta
Fordell-salens platskarta med induktionsslinga och tillgängliga platser

Hörbarhetskarta

Ljudet i salen hörs bäst i hörapparat via induktionsslinga på de områden som märkts ut på kartan.