Fortsätt till innehållet

E-tjänster för bibliotek, kultur, ungdomar idrott och motion.

Inloggningssättet växlar mellan olika tjänster. En del tjänster kräver autentisering med webbankskoder eller mobilcertifikat. Alla tjänster kräver inte autentisering eller inloggning.

Det skickas många bluffmejl i Suomi.fi:s namn – klicka inte på länkarna i e-postmeddelandena

Karleby stad använder i några e-tjänster Suomi.fi-meddelanden.  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata varnar om bluffmejl som skickats i Suomi.fi:s namn. Observera att riktiga Suomi.fi-meddelanden inte innehåller länkar som användaren ska klicka på.

Man identifierar sig vid inloggning i Suomi.fi-meddelanden endera via applikation eller adressen suomi.fi/meddelanden. Sök inte sidan med söktjänsten utan skriv adressen på webbläsarens adressfält. Länken finns också på e-tjänsters ingångssida i stadens webbplats.

Bibliotek

 • Materialsökning, förnyande av lån, reservering av material. För att förnya lån eller reservera behöver du numret till ditt  bibliotekskort och en pin-kod.

  Anders-webbibliotek

 • För att låna behöver du numret till ditt  bibliotekskort och en pin-kod.

  Biblio – skönlitteratur och facklitteratur för alla åldrar på svenska. Biblio är i bruk till 31.5.2024.

  Ellibs – skön – och facklitteratur för alla åldrar på finska. Ellibs är i bruk till 30.6.2024.

  Kommunernas gemensamma E-bibliotek tas i bruk 29.4.2024. Mer information finns på adressen e-biblioteket.fi.

 • Cineast – e-filmer

  För att låna en film behöver du numret till ditt  bibliotekskort och en pin-kod.

  Du kan låna två filmer i veckan. Veckan räknas från det första lånet.

 • Naxos Music Library

  I Naxos Music Library kan du lyssna på klassisk musik. För att logga in behöver du numret till ditt  bibliotekskort.

  Gå till tjänsten Naxos Music Library

  Naxos Music Library Jazz

  I Naxos Music Library Jazz kan du lyssna på jazz musik. För att logga in behöver du numret till ditt  bibliotekskort.

  Gå till tjänsten Naxos Music Library Jazz

 • ePress – inhemska lokal -och landskapstidningar (bara på biblioteket)

  eMagz – inhemska tidningar och facktidskrifter. Tidningar som kan läsas på distans via ePress (gäller även Keskipohjanmaa och ÖT) är i bruk till 31.5.2024.

  PressReader – tidningar coh tidskrifter från hela världen

  För att låna behöver du numret till ditt  bibliotekskort och en pin-kod.

  Kommunernas gemensamma E-bibliotek tas i bruk 29.4.2024. Mer information finns på adressen e-biblioteket.fi.

 • Fjärrlåneformular för Karleby stadsbibliotekets kunder.

  Gör fjärrlån

 • Med blanketten kan du göra inköpsförslag på material som inte finns i Karleby stadsbibliotek.

  Gör inköpsförslag

Idrott och motion

Kultur

Ungdomar