Fortsätt till innehållet
Somrig vy över museigården. I bakgrunden syns röda Pedagogiet. På båda sidorna om dess öppna dörrar sitter en kvinna på stol. I förgrunden, i högra kanten sitter en grupp människor och ovanför dem, i skuggan av träd hänger ett vimpelband i många färger.

Museimål

K.H.Renlunds museum har ett mångsidigt utbud av museimål. Här kan man bekanta sig med såväl stadens historia, den finländska konstens guldålder som med temporära konstutställningar och ITE-konst. Museiverksamheten i stadskärnan har koncentrerats till Rooska gården och museikvarteret, en vardagsrumsaktig helhet med flera mål. Intill centrum i Engelska parken finns engelska båthuset med dess landstigningsbåt och i den gamla stadsdelen Fredrik och Anna Drakes hem. Dessutom administrerar K.H.Renlunds museum över några objekt som har öppet sommartid. I dessa ingår Tankar sälfångstmuseum, Öja fiskarmuseum samt Lochteå hembygdsmuseum.

Gratis inträde till museimålen!

Rooska gården och museikvarteret

 • Visa på karta

  ROOSKA GÅRDEN

  Handelsman Andreas Roos lät bygga Rooska gården år 1813 till ett hem för sin familj. Numera är byggnaden en av K.H.Renlunds museums utställningslokaler. I övre våningen presenteras glimtar ur 1800-talets Gamlakarleby samt familjen Roos. Ett annat centralt tema är Karl Herman Renlund och hans konstsamling med verk från den finländska konstens guldålder. I nedre våningen finns ett utrymme för temporära utställningar samt museibutiken. Leo Torppas unika kamerasamling finns i Rooska gårdens saltmagasin.

  Adress: Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18
  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

   

  Basutställning i Rooska gårdens övre våning

  GLIMTAR FRÅN 1800-TALET

  Utställningen i Rooska gårdens övre våning berättar om livet i Gamlakarleby under stadens storhetstid på 1800-talet. Övre våningen i stadens mäktigaste byggnad användes redan då som fest- och representationslokal. Här tog man också emot kejsare Alexander I då han besökte staden år 1819.
  Husets nedre våning var åter i vardagsbruk. Det var där Andreas Roos hade sin handelsbutik och familjen med tio barn bodde.

   

  KARL HERMAN RENLUND

  Karl Herman Renlund (1850–1908) föddes i Gamlakarleby som son till en sjöman. Han avancerade från springpojke i en järnhandel till en stor affärsman som under sin livstid samlade en ansenlig förmögenhet. Han hade även anmärkningsvärda samhälleliga uppgifter och invaldes till ståndslantdagen som representant för borgarna i Helsingfors och senare för borgarna i Gamlakarleby. Till sin natur var han sällskaplig och i hans stora vänkrets ingick bl.a. Jean Sibelius och Pekka Halonen.
  Utställda i Rooska gårdens andra våning finns kända verk från den finländska konstens guldålder av bl.a. Beda Stjernschantz, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Viktor Westerholm. Där presenteras också Karl Herman Renlunds personhistoria.

   

 • Visa på karta

  Leo Torppas kamerasamling

  Karlebyfotografen Leo Torppas samlarintresse ledde till en samling av gamla kameror och fotoutrustning. Samlingen övergick i stadens ägo på 1990-talet och största delen av den har ställts fram i K.H. Renlunds museum. Den unika samlingen av kameror och fotoutrustning finns i Rooska gårdens saltmagasin.

  Adress: Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: På beställning
  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

 • Visa på karta

  Pedagogiet byggdes år 1696 och är så vitt man vet Finlands äldsta profana, dvs. icke-kyrkliga träbyggnad i stadsmiljö. Rummet i södra ändan användes som prästernas synodalsal dvs. mötesrum och norra delen som skolsal och lärarrum. Byggnaden har varit i K.H.Renlunds museums bruk sedan år 1909.

  Adress: Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: Ti-sö 11–16, to 11–18
  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809476. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5164

 • Visa på karta

  Lassanderska huset byggdes ursprungligen på Gustav Adolfs gata år 1748 men flyttades senare till museikvarteret. I huset har bl.a. köpmansfamiljerna Lassander och Ahla bott. Lassanderska huset har möblerats till ett köpmannafamiljehem i 1700-tals stil. Här kan man även bekanta sig med handelns och sjöfartens historia.

  Adress: Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18
  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809476. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5164

 • Visa på karta

  Mångsidiga upplevelser för alla intresserade av samtidskonst.
  Utställningshallen är en lokal för temporära utställningar belägen mitt i det vackra museikvarteret och hör till K.H.Renlunds museum.
  Utställningshallens huvudsyfte är att presentera mångsidig samtidskonst samt internationell marginalkonst och finländsk ITE-konst. Utställningshallen ordnar också evenemang som anknyter till utställningarna.
  Byggnaden, där utställningshallen finns, byggdes 1818 som bostad för pedagogiets lärare. Byggnaden var också ett bibliotek. Byggnadens rika historia gör platsen till ett unikt besöksmål.

  Adress: Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18
  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809476. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5164

Museimål i centrumområdet

 • Visa på karta

  Fredrik och Anna Drakes hem är ett hemmuseum i Neristan. Huset testamenterades med lösöre till staden år 1997. Det byggdes 1835 och var ett hem för hantverkarfamiljen Drake i fyra generationers tid. I hemmet finns föremål från 1700-talets slut fram till 1900-talets slut: konst, hantverk och ett bibliotek med över 3000 volymer.

  Adress: Västra Kyrkogatan 20
  Öppet: På beställning
  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

 • Visa på karta

  Stadens försvarare tog båten som krigsbyte av den engelska flottan i slaget vid Halkokari i Gamlahamnsviken år 1854. Händelserna är förknippade med engelska flottans krigståg i Östersjön och Krimkriget åren 1853–1856. Båten ingick i den engelska ångfregatten HMS Vultures utrustning och är en skeppsbåt eller barkass. Den är också av en speciell båttyp som placerades upp och ner ovanför skåvelhjulsboxen på ett ångfartyg. Båthuset byggdes med donationsmedel på dess nuvarande plats år 1896.

  Båten kan ses bakom ett glas.

Hembygdsmuseer och sommarmål

 • Visa på karta

  Hembygdsmuseets huvudbyggnad stod förr på Luoma gård i Toholampi varefter den år 1860 köptes till drängstuga åt kaplanen i Lochteå. Lochteå församling sålde drängstugan till Lochteås hembygdsförening för museibruk år 1953. På samma gårdsplan som huvudbyggnaden finns också ett soldattorp, en väderkvarn, en järnmasugn och ett förråd samt såvitt man vet Mellersta Österbottens äldsta timrade bod från 1698.

  I Lochteå hembygdsmuseum förvaras en omfattande och mångsidig samling bestående av över tvåtusen föremål, bland dem många specialiteter såsom en offerkista, fjättrar samt en tallrik med ängelmotiv från gamla Lochteå kyrka.

  Adress: Lohtajan Kirkkotie 2 C, 68230 Lochteå
  Öppet: 2.-31.7. ti-sö kl. 13-17.
  Under Lohtajas kyrkomusikfesten 23.-27.7. kl. 13-18 och sö 28.7. kl. 12-17
  Utöver detta enligt överenskommelse.

  Förfrågningar: 044 7809 474

 • Visa på karta

  Tankar sälfångstmuseum

  Sälfångsten var sedan stenåldern en betydande näring för kustbefolkningen i Finland. I sälfångstmuseet på Tankar finns en omfattande samling föremål med anknytning till detta tunga yrke.

  Läge: Ön Tankar, kan nås sommartid med MS Jenny
  Öppet: Sommartid

   

  Ön Tankar

  Ön Tankar har fungerat som bas för traktens fiskare och säljägare och har även haft ett lots- och fyrsamhälle. Den karga ön med sitt stenkummel har utgjort ett viktigt land- och sjömärke för sjöfarare. På 1800-talet byggde man här ett ”lysanhus”, nuvarande fyren är från 1889. Landskapet på Tankar domineras alltjämt av små gråa fiskarstugor och fyrbyggnader. Naturen på den lilla ön är mångskiftande men sårbar. Det finns goda förutsättningar särskilt för fågelskådning på ön. Till sevärdheterna hör dessutom ett kapell som uppfördes 1754. Man kan övernatta på ön enligt säsong.

  Kontaktuppgifter

  Jouni Mustonen

  Kulturmiljöamanuens

  Tfn. 0447809759

  jouni.mustonen@kokkola.fi

 • Visa på karta

  Öja fiskarmuseum

  I forna dagar var fiskarmuseets strand vid Gäddviken i Långö by en allmän båthamn och på den tiden fanns där också båthus. Fiskarmuseet består av ett torp, ryssje- och saltbod, båthus, rökbastu och vedlider. Torpet har flyttats till sin nuvarande plats från Krokvik hemmanets mark på motsatta stranden av Gäddviken, från en plats där det numera finns en fiskarby.

  Torpet som kallas Alinas stuga byggdes ursprungligen av Mats Matsson Häggblom. Torpet består av farstu, stuga och kammare. Inventarierna har i huvudsak tillhört torpets sista invånare Alina Häggblom som flyttade bort 1964. I Alinas stuga finns föremål som samlats i Öja och som anknyter till fiske.

  Läge: Ca 15 km från Karleby centrum. Från Karleby kör man längs strandvägen nr. 749 i riktning mot Jakobstad och svänger till höger mot Bodö.
  Öppet: Bara enligt överenskommelse
  Förfrågningar: K.H.Renlunds museum, 044 780 9474