Fortsätt till innehållet

Projektet Kulturmiljöer som platser för konst och gemenskap var en del av Museiverkets innovativa projekt för professionella museer. Avsikten med projektet var att väcka intresse gentemot kulturmiljöer och att öka vetskapen om dem.

K.H. Renlunds museum ordnade en ansökningsrunda som riktades till kommuner och föreningar i Mellersta Österbotten och via den valdes Kannus-Seura ry, Lestijokilaakson Taideyhdistys ry och Oskari Tokoi -seura i samarbete med Kannus stads kulturtjänster till deltagare i projektet. Projektet pågick 1.3─30.6.2023 och det synliggjorde kulturmiljön vid Mäkiraonmäki i Kannus via samhällskonst som deltagarna planerade och skapade tillsammans med bildkonstnär Mari Mathlin. Mäkiraonmäki är en helhet med 11 byggnader och en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Under vårens lopp fördes diskussioner med de föreningar som deltog i projektet hur den unika museimiljön vid Mäkiraonmäki kunde göras mera levande med hjälp av samhällskonst. Samtidigt förmedlas kunskap om platsens historia och om hur unik den är. Via den gemensamma planeringsprocessen stannade man för att genomföra evenemanget Spår för hela familjen lördag 10.6.2023. Under evenemanget kunde publiken delta i delaktiggörande workshopar och njuta av levande musik och konstutställningar.

De utställningar och samhällskonstverk som blev till under projektets gång kan ses på Mäkiraonmäki under sommaren 2023. Verk finns både utomhus och inomhus. I Topiantalo ställs ut konstgrafik från en kurs som ordnades i maj under namnet Humblen puutarha samt teckningar och texter om Mäkiraonmäki av elever i årskurs tre och fyra vid Takalon koulu. Lerkopparna och relieferna som besökarna gjort under evenemanget ställs ut i hembygdsmuseet och gemenskapsmålningarna som gjorts med växtfärger och växter finns i farstun till Joosepin talo. I Aapan tupa finns en utställning med gamla fotografier av byggnaderna vid Mäkiraonmäki och människor som bott där. Utomhus, vid hörnet av Aapan tupa, finns en traditionell gärdsgård som lokala hantverkare byggt och framför Sofian lava finns skulpturen Spår, som besökarna får bidra till under sommaren.

Projektet informerar om sin aktuella verksamhet på Facebooksidan för Mäkiraonmäki och Kannus kulturtjänster samt på meidanmuseot-Instagramkontot.

Flera bilder av projektet

 

Mari Mathlin
Projektkoordinator
mari.mathlin@kokkola.fi
Puh. 040 738 9080