Fortsätt till innehållet

Uppsökande ungdomsarbete

Hjälp i olika livssituationer för 15–28-åringar:

  • välbefinnande
  • studier
  • arbete
  • ekonomi.

Vi hjälper unga att hitta de rätta tjänsterna för olika situationer.

Vi ger de unga stöd i att nå uppsatta mål och i planeringen av framtiden.

 

Konfidentiellt och avgiftsfritt

Uppsökande ungdomsarbete är professionellt handledningsarbete på den ungas villkor.

Samarbetet bygger på frivillighet från den ungas sida.

Den unga kan själv ta kontakt på önskat sätt. Kontaktinformation nedan.

Så kan kontakt tas av myndighet eller vårdnadshavare här.

 

Time out -verksamhet och Nuotta-coaching

Handledning erbjuds till unga som avbrutit sin militär- eller civiltjänstgöring.

Principerna är de samma som i uppsökande ungdomsarbete, alltså bygger handledningen på konfidentialitet och frivillighet.

De anställda inom uppsökande ungdomsarbete har utbildat sig till Time out -handledare.

Via uppsökande ungdomsarbete kan du också komma med i olika gruppverksamheter såsom NUOTTA-coaching som ordnas av Ungdomscentren i Finland.

Ta kontakt