Fortsätt till innehållet

Uppsökande ungdomsarbete

Hjälp i olika livssituationer för 15–28-åringar:

  • välbefinnande
  • studier
  • arbete
  • ekonomi.

Vi hjälper unga att hitta de rätta tjänsterna för olika situationer.

Vi ger de unga stöd i att nå uppsatta mål och i planeringen av framtiden.

 

Konfidentiellt och avgiftsfritt

Uppsökande ungdomsarbete är professionellt handledningsarbete på den ungas villkor.

Samarbetet bygger på frivillighet från den ungas sida.

Den unga kan själv ta kontakt på önskat sätt. Kontaktinformation nedan.

Så kan kontakt tas av myndighet eller vårdnadshavare här.

 

Time out -verksamhet och Nuotta-coaching

Handledning erbjuds till unga som avbrutit sin militär- eller civiltjänstgöring.

Principerna är de samma som i uppsökande ungdomsarbete, alltså bygger handledningen på konfidentialitet och frivillighet.

De anställda inom uppsökande ungdomsarbete har utbildat sig till Time out -handledare.

Via uppsökande ungdomsarbete kan du också komma med i olika gruppverksamheter såsom NUOTTA-coaching som ordnas av Ungdomscentren i Finland.

Kontakt med uppsökande ungdomsarbete i Karleby:

 

Tuulikki Luokkala

uppsökande ungdomsarbetare

WhatsApp/telefon: 050 3300 085

Facebook: Tuulikki Etsivä Kokkolan Nuorisopalvelut

 

Mika Ylitalo

uppsökande ungdomsarbetare

WhatsApp/telefon: 040 3596 264

Facebook: Mika Etsivä Kokkolan Nuorisopalvelut

 

Leena Salmu

uppsökande ungdomsarbetare

WhatsApp/telefon: 040 4882 968

Facebook: Leena Etsivä Kokkolan Nuorisopalvelut

 

Anu Suoninen

uppsökande ungdomsarbetare

WhatsApp/telefon: 050 3538 088

Facebook: Anu Etsivä Kokkolan Nuorisopalvelut

 

 

 

Kontakt med uppsökande ungdomsarbete i Karleby

Ta kontakt

Ta kontakt