Fortsätt till innehållet
Lärare och skolelev

Lediga jobb

Karleby stad är sysselsätter ca 2300 yrkeskunniga inom olika branscher. Du kan söka via webbtjänsten Kuntarekry.fi bland lediga arbetsplatser och samtidigt lämna in din ansökan.

Andra möjligheter till sysselsättning

 • Staden annonserar om lediga vikariat via Kuntarekry och på TE-tjänsters webbplats. Du kan också dra nytta av Kuntarekrys platsvakt som informerar dig om nya lediga jobb per e-post.

  Varje sektor beslutar om anställning av de vikarier den behöver. Behovet är störst inom småbarnspedagogik, undervisning, renhållning och matservice.

  Genom att jobba som vikarie kan du stärka din kompetens och få erfarenhet

 • Karleby stad erbjuder möjlighet att praktisera för den som studerar. Förfrågan om praktikplats kan göras till verksamhetsområdet ifråga.

 • Stadens sommarjobb kan sökas i KuntaRekry 18.1. – 28.2.2021. Du kommer till KuntaRekry via Karleby stads webbplats. I år kan sommarjobb sökas av unga som är födda 2000 – 2004. Staden ger ca 250 unga sommarjobb.

  Arbete erbjuds i första hand till ungdomar som inte tidigare fått sommarjobb av staden. Arbetsuppgifterna är för det mesta assisterande arbetsuppgifter. Syftet med sommarjobbet är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken, ge erfarenhet av avlönat arbete, hjälpa i val av yrke och i övergången till det egentliga arbetslivet i ett senare skede.

  Om du är skolelev eller student pågår arbetet i tre veckor och arbetstiden är 85 procent av den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 668 euro.

  Om du har studerat minst ett läsår ett ämne som anknyter till sommarjobbets bransch är anställningens längd en månad och arbetstiden den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 1 124 euro.

  De som har hunnit längre i sina studier eller redan utexaminerats anställs som semestervikarier. Förfrågningar som gäller dessa platser kan riktas direkt till stadens ansvarsområden.