Fortsätt till innehållet

Under den nationella kampanjen Snäppet svalare, som börjar på hösten, uppmuntras alla finländare att vidta snabbverkande och konkreta energisparåtgärder. Syftet med kampanjen är att få minst 75 procent av finländarna att spara energi och målet på längre sikt är en permanent lägre energiförbrukning. Målet är gemensamt för alla hemma, i trafiken, på arbetsplatser och i läroinrättningar.

På denna sida samlar vi aktuell information om energisituationen och dess inverkan på Karleby stads tjänster.

Astetta Alemmas

Karleby deltar i kampanjen Snäppet svalare. Under kampanjen förbinder sig staden att vidta konkreta energisparåtgärder:

 1. Vi kontrollerar och justerar temperaturgränserna för tappvarmvatten från nuvarande 58 grader till 55 grader i alla våra fastigheter. Detta minskar fastigheternas värmekostnader med upp till 15 procent.
 2. Vi informerar och vägleder våra anställda och kommuninvånarna hur de kan spara energi i samarbete med den lokala energirådgivningen.
 3. Vi ökar energimedvetenheten i den grundläggande utbildningen och gymnasierna.

Nu är det viktigare än någonsin att spara energi. Varje individ och hela samhället drar nytta av det. Det handlar om försörjningsberedskapen, att minska riskerna i anknytning till tillgången till energi samt pengar.

Energisituationens inverkan på stadens tjänster

Badcentret VesiVeijari

Bastu

 • Under morgonsimningen (kl. 6–8) används en bastu för herrar och en för damer.
 • De infraröda basturna är ur bruk tills vidare.
 • Den dagliga tiden för vinterbad förkortas med några timmar.

 Dusch

 • Duscharnas energieffektivitet förbättras.
 • Kunderna uppmuntras till förnuftig och effektiv användning av duscharna.
 • Det är fortfarande viktigt att tvätta sig innan man går till bassängerna.

Utomhusmotionsplatsernas belysning

 • Motionsslingornas och skidspårens belysning används morgontid kl. 6–8 och kvällstid till kl. 22 med skymningsrelä.
 • Skridskoplanernas är belysta till kl. 21 (Sandhagen till kl. 21.30). Belysningen används inte om planen inte är i användningsskick.
 • Centralplanens konstgräsplan värms inte upp under november–mars. När uppvärmningsperioden inleds beaktas väderförhållandena.
Anvisning till idrottsplatsers användare om beredskap inför elavbrott