Fortsätt till innehållet

Andra gruppen inom pilotförsöket för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering börjar i augusti

För pilotförsöket för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering söks som bäst arbetare till den andra gruppen som börjar i augusti. Till gruppen anställs 4–6 arbetslösa från kommunförsöket med sysselsättning och TE-byråns klienter som har rätt till lönesubvention. Främst söks personer som har utbildning inom byggande, ytbehandling eller träbranschen eller som annars har motsvarande kunskaper.

Pilotförsöket för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering inleddes i mars som en del av stadens behovsprövade sysselsättning och koordineras av sysselsättningstjänster. Pilotförsöket genomförs i samarbete mellan sysselsättningstjänster, museitjänster, lokaliteter och Karlebynejdens institut.

Syftet med pilotförsöket är att ge arbetslösa arbetssökande arbetserfarenhet och hjälpa dem avancera mot den öppna arbetsmarknaden. Arbetet inleds med en månads arbetsprövning och efter det ingås ett arbetsavtal på fyra månader. I perioden ingår alltid sysselsättningsfrämjande verksamhet.

Under pilotförsöket restaurerar deltagarna stadens värdebyggnader och får handledning i byggnadsrestaurering. Inskolningen i tekniker som används vid byggnadsrestaureringen sker huvudsakligen i samband med arbetsuppgifterna. För handledningen i renovering av gamla objekt svarar Karlebynejdens institut och K.H. Renlunds museum och Lokaliteter svarar för arbetsledningen.

Pilotförsökets första grupp har arbetat med Konsthuset Renlund där man har renoverat klassrum som Karlebynejdens institut använder. Syftet är att få klassrummen i originalskick men ändå så att de lämpar sig för institutets framtida behov. Arbetet har omfattat bland annat renovering och målning av fönster, målning av väggar och tak samt restaurering av dekorationsmålningar.

Ett av de följande planerade objekten är saltmagasinet bredvid Rooska gården, där man har för avsikt att renovera fönster. Likaså byggnader i Museikvarteret står i tur för olika slag av arbete inomhus och utomhus. Dessutom har det i kartläggningar konstaterats att olika slag av reparationer inomhus och utomhus kunde göras vid bl.a. hembygdsmuseet i Lochteå, Öja fiskemuseum och smedstugan vid Varvet. Byggnaderna på Tankar, fiskemuseet i Ohtakari och stenskolan i Lochteå har behov av reparationer av tak och fasader.

Om du är arbetslös arbetssökande och intresserad av att delta i pilotförsöket för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering kan du kontakta din egen ansvarsexpert under juni månad.

Meddelandet 24.3: Pilotförsök för sysselsättning ger kunskap och erfarenhet i byggnadsrestaurering