Fortsätt till innehållet

Ansökan om sysselsättningsstöd vid årsskiftet

Sysselsättningsstöden för december 2022 ska sökas senast den 5 januari 2023 via e-tjänsten. Förutsättningen är att föreningen har godkänts som mottagare av sysselsättningsstöd och att ett målsamtal har förts med sysselsättningstjänsternas kontaktperson beträffande en arbetslös arbetssökande som har rätt till stöd. Sysselsättningsstödet kan sökas även 2023 på samma villkor och med samma ansökningsprocess som i år.

Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstöd från Karleby stad. Målet med sysselsättningsstödet är att hjälpa arbetslösa att få arbete eller utbildning samt att stärka deras kunnande. Ett annat mål är att utveckla föreningarnas handlednings- och coachingverksamhet.

Stadens sysselsättningstjänster har beviljat sysselsättningsstöd enligt prövning i enlighet med de fastställda grunderna för beviljande och inom ramen för anslaget på 200 000 euro som avsetts för detta ändamål 2022. Under 2022 har sammanlagt tio föreningar ansökt om att godkännas som mottagare av stödet. Fram till november 2022 har 40 450 euro beviljats i sysselsättningsstöd för 107 arbetslösa arbetssökande, av vilka 30 är samma personer.

Stadsfullmäktige bekräftade i sin budgetbehandling den 14 november att sysselsättningsstöd 2023 kan riktas till föreningar enligt prövning inom ramen för anslaget på 200 000 euro. Sysselsättningsstödet betalas enligt samma kriterier hela våren 2023 tills lagstiftningen som gäller lönesubvention revideras. Då kommer kriterierna för sysselsättningsstödet samt stödbeloppen att omvärderas och eventuella nödvändiga ändringar kommer att göras. Vi meddelar mer om detta separat och i detta skede krävs inga ytterligare åtgärder av föreningarna.

Läs mer om sysselsättningsstödet