Fortsätt till innehållet

Djurskydd

Om du misstänker att djur behandlas illa kan du göra en djurskyddsanmälan till tillsynsveterinären eller i brådskande fall utanför tjänstetid till jourhavande veterinär. Med brådskande fall avses att djuret är i omedelbar livsfara.

Djurskyddsanmälan under tjänstetid (vardagar kl. 8 – 16)

  • Med elektronisk anmälningsblankett.
  • Per e-post till valvontaelainlaakari@kokkola.fi. Anmälan ska innehålla följande: objektets exakta adress (också kommun), objektets namn och telefonnummer (om man känner till dem) och en kort beskrivning av situationen. E-posten läses vardagar under tjänstetid.
  • Telefonsamtal till tillsynsveterinären, om det inte är möjligt att använda sätten ovan.
  • Genom att kontakta Djurskyddet Finlands (SEY) frivilliga djurskyddsrådgivare.

Djurskyddsanmälan i brådskande fall utanför tjänstetid

  • Jourhavande veterinär
  • Polisen 112

Djurskyddsmyndigheten har tystnadsplikt och de hanterar dina kontaktuppgifter konfidentiellt och lämnar inte ut dem till objektet för anmälan.

Frågor som gäller till exempel hundar som skäller eller annat som orsakar olägenhet för grannar är inte djurskyddsärenden och i sådana fall tillämpas inte djurskyddslagen. När det gäller ordningsproblem bör man i första hand sträva efter att själva lösa frågan tillsammans med den som orsakar olägenheten eller med husbolaget. Polisen övervakar efterföljandet av ordningslagen.

Djurskyddslagen har som syfte att skydda djur på bästa möjliga sätt från lidande, smärta och vånda. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Djur ska behandlas väl och de ska inte behöva lida. Dessutom ska djurens hälsa upprätthållas och deras beteendebehov och fysiologiska behov beaktas.

Ta kontakt

valvontaelainlaakari@kokkola.fi