Fortsätt till innehållet

Karleby ställer försäljningsplatser till förfogande för tillfälliga kiosker

Nytt för sommaren 2021 är försäljningsplatser för tillfällig kioskverksamhet som Karleby stad ställer till förfogande i olika delar av staden. De tillfälliga kioskplatserna är avsedda för livsmedelsförsäljning som görs med en kioskvagn eller ett fordon. Försäljningsplatserna är inte permanenta, utan den som ansvarar för kiosken har med sig allt som behövs, för bort avfallet efteråt och lämnar endast kvar nöjda kunder. Försäljningstiden är kl. 7–22.

Det finns inga vatten- eller avloppsanslutningar på platserna och om det behövs elektricitet ansvarar företagaren för detta. Platserna kan inte reserveras på förhand utan varje försäljningsplats får användas av den som kommer först till platsen. Om det ordnas ett evenemang, arbetsplats- eller klubbverksamhet är platsen inte tillgänglig för kioskförsäljarna.

Den som vill ansöka om en tillfällig kioskplats ska fylla i ansökan i stadens elektroniska tillståndstjänst. Tillståndet gäller i minst en månad och priset är 150 euro/månad. Under den tid tillståndet gäller kan försäljaren använda vilken försäljningsplats som helst.

I Karleby har sammanlagt 13 försäljningsplatser fastställts för tillfälliga kiosker. Platserna finns på följande ställen: Västra parken, Torkinmäki idrottsplats, Storby näridrottsplats, parkeringsplatsen vid Halkokari minnesmärke, området bakom Idrottsgården och parkeringsområdet vid Idrottsgården, norra ändan av Mannerheimplatsen, Videbackens lekpark, Brennerska parken, Månskensparken, Pottstranden, parkeringsplatsen vid Lochteå idrottsplan och parkeringsområdet vid Veikko Vionojan koulu. En del av platserna kan användas endast utanför skoltid. Närmare uppgifter om försäljningsplatserna för tillfälliga kiosker har också märkts ut i Karleby karttjänst.

Förutom tillfälliga kiosker ställer staden också mer långvariga försäljningsplatser till förfogande för glass- eller grillkiosker eller motsvarande försäljning.

Läs mer om försäljningsplatserna och tillståndsvillkoren och ansök om en plats.