Fortsätt till innehållet

Karleby tar i bruk rekommendationer för samhällsspridningsfasen

Den regionala COVID19-myndighetsgruppen har konstaterat söndag 16.5 att Soites område är i coronaepidemins samhällsspridningsfas. Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades också på söndag.

Smittorna sprids just nu mycket snabbt bland unga. Gymnasierna övergår till distansundervisning från och med måndag. Eleverna i årskurs 7–9 i Karleby övergår till distansundervisning på tisdag. Skolorna informerar elever och vårdnadshavare om de praktiska arrangemangen via Wilma.

Karleby stad vädjar starkt särskilt till de unga och ber att man undviker alla sammankomster på fritiden för att förhindra smittspridningen. I idrotts- och hobbyverksamhet iakttas anvisningarna för samhällsspridningsfasen om att avbryta verksamheten.

I samhällsspridningsfasen gäller en stark rekommendation om att alla över 12 år använder munskydd i offentliga lokaler, inom den grundläggande utbildningen, i kollektivtrafiken samt i alla situationer där det inte är möjligt att hålla skyddsavstånden.

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och undervisning för årskurs 1–6 ordnas normalt. Stadens personal har övergått i distansarbete i de uppgifter där det är möjligt. Även sammanträden i stadens organ ordnas via fjärranslutning.

 

En sammanställning av hur coronaläget inverkar på stadens tjänster