Fortsätt till innehållet

Kommuninvånare gav idéer till planeringen av Idrottsparkens utomhusområden

I enkäten som genomfördes i november-december samlade man in stadsinvånarnas önskemål och idéer i anknytning till planeringen av Idrottsparkens utomhusområden. Nästan 200 svar lämnades in. Planeringen av Idrottsparkens utomhusområden fortsätter tisdag 24.1 klo 16-18.30 i en workshop. Det går att anmäla sig till workshoppen fram till måndag 23.1.

Enkätens syfte var att utreda vad invånarna önskar av Idrottsparkens utomhusområden. För planeringen ombads invånarna både komma med fria idéer och berätta om viktigaste värden som borde beaktas i planeringen av området. Främst önskades utegym samt planer för korgboll och tennis. Man vill att området är tryggt och passar användare i alla åldrar. Svararna önskade att det utöver betoningen på motion också finns plats för avslappning. En unik anblick, wau-effekt och särskiljning samt beaktandet av tillgängligheten bland annat när det gäller utrustning fanns också med på önskelistan.

Det inkom också nya idéer. I svaren önskades bland annat en idrottsinstruktör, informationstavlor som uppmuntrar till motion, platser där man kan äta sin matsäck samt skyddstak. Bland förslagen fanns också en plats där man kan fylla på sin dryckesflaska, en parklik allmän stämning och till och med en ridbana.

Översiktsplanen för Idrottsparkens utomhusområden blir färdig i maj 2023. I den utnyttjas både enkätens svar och de idéer och önskemål som lyfts fram under workshoppen i januari.