Fortsätt till innehållet

Kontoret för småbarnspedagogik betjänar begränsat 8.7. – 21.7.2024

Kontoret för småbarnspedagogik betjänar begränsat 8.7. – 21.7.2024. Våra telefontjänster är inte i bruk under tiden i fråga.

Du når oss i brådskande ärenden i första hand via den elektroniska ärendehanteringen eller per e-post, varhaiskasvatus(at)kokkola.fi.

Du hittar länken till elektronisk ärendehanteringen och blanketter på webbsidan Ansökan om småbarnspedagogik

Du kan sköta följande ärenden via den elektroniska ärendehanteringen

  • skicka meddelanden
  • ansöka om plats inom småbarnspedagogiken
  • ansöka om byte av enhet för småbarnspedagogik
  • ansöka om förskoleplats
  • anmäla inkomstuppgifter
  • säga upp plats inom småbarnspedagogiken
  • ändra barnets tid i småbarnspedagogiken (ändring av servicebehovet)
  • motta erbjuden service

I ärenden som gäller brådskande behov av plats inom småbarnspedagogiken kan du kontakta enhetens föreståndare/viceföreståndare eller servicechef.

Om ditt barn behöver småbarnspedagogik på grund av vårdnadshavarens plötslig sysselsättning eller antagning till studier ska du fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik före du tar kontakt. Anteckna på ansökningsblanketten under tilläggsuppgifter att du plötsligt blivit sysselsatt eller antagits till studier. Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens jourhavande servicechefer 10.6. – 11.8.2024

Daghemmens öppettider i juli 1–28.7.2024

Daghems kontaktuppgifter

Familjedagvårdens kontaktuppgifter