Fortsätt till innehållet

Mellersta Österbottens miljöhälsovård undersöker misstanke om salmonella

Hos en del av de kunder som ätit vid restaurang Sigrid’s ons. 27.1 – fre. 29.1 har det förekommit magsymtom. Hälsoövervakningens utredning bekräftar att orsaken till symtomen är salmonella. De mest typiska symtomen har varit diarré, feber och magsmärtor.

Prover har tagits av de insjuknade personerna, i restaurangen och av personalen. Man känner ännu inte till bakteriens ursprung. Genast efter att misstanken uppdagades har i restaurangen gjorts en normal städning samt dessutom en intensivstädning och en omfattande desinficering. Verksamheten vid restaurang Sigrid’s fortsätter som vanligt på måndag.

Vi ber alla (också symtomfria) som ätit vid restaurangen 27 – 29.1 fylla i en elektronisk blankett om misstanke om matförgiftning till hjälp för utredningen av epidemins omfattning.  En länk till blanketten.

I syfte att förhindra att epidemin sprider sig är det särskilt viktigt att sörja för en god handhygien. Om en person som ätit i restaurangen 27 – 29.1 har feber eller långvariga magbesvär bör hen ringa sin egen hälsostation eller under veckoslutet kontakta Soites samjour på numret 116 117.

Mera information ges måndag 8.2 efter kl. 14.