Fortsätt till innehållet

Mellersta Österbottens miljöhälsovård undersöker salmonellaepidemi

Hos en del av de kunder som ätit vid restaurang Sigrid’s ons. 27.1 – fre. 29.1 har det förekommit magsymtom. Hälsoövervakningens utredning bekräftar att orsaken till symtomen är salmonella. De mest typiska symtomen har varit diarré, feber och magsmärtor. Situationen på måndag visar utgående från kontakterna med hälsovården och svaren på förfrågan om misstanke om matförgiftning att cirka trettio personer har insjuknat

Smittkällan är ännu inte känd. Ingen salmonella har hittats i de livsmedels- och ytrenhetsprover som togs förra veckan. Ytterligare prover har tagits i restaurangen och av livsmedlen och resultaten av dem väntas under onsdagens lopp. I restaurangen har gjorts en normal städning och dessutom en omfattande desinficering genast när misstanken uppdagades. Restaurangens verksamhet fortsätter som vanligt.

Vi ber alla som ätit vid restaurangen 27 – 29.1 fylla i en elektronisk blankett om misstanke om matförgiftning till hjälp för utredningen av epidemins omfattning.

I syfte att förhindra att epidemin sprider sig är det särskilt viktigt att sörja för en god handhygien. Om en person som ätit i restaurangen 27 – 29.1 har feber eller långvariga magbesvär bör hen ringa sin egen hälsostation eller under veckoslutet kontakta Soites samjour på numret 116 117.

Mera information ges torsdag 11.2.