Fortsätt till innehållet
Kaupungin keskustan istutukset

Uppgifter om stadskärnornas livskraft uppdaterade

Utvecklingen kräver resurser också i Karleby

Livskraften för stadskärnorna har minskat nästan överallt. Antalet butiker har minskat men restaurangerna har bevarat sin ställning. I lediga affärslokaler finns nu kontor och andra tjänster. Uppgifterna baserar sig på den årliga livskraftsberäkningen i 31 städer.

Levande stadskärnor rf (EKK) har 28.5 publicerat riksomfattande uppgifter om stadskärnornas livskraft. Uppgifterna beskriver utvecklingen av livskraft i stadskärnorna i Finland. I nyckeltalen framkommer fördelningen av affärslokaler: andelen butiker och restauranger samt andelen tomma affärslokaler. I livskraftstalet anpassas fördelningen till invånarantalet. Uppgifterna har publicerats sedan 2015.

”Stadskärnans situation i Karleby motsvarar den även nationellt sett utmanande situationen. Beaktansvärt är att andelen restauranger har vuxit för vår del. För att utveckla och liva upp stadskärnan krävs betydligt mer resurser och fler åtgärder. Ökningen av tomma affärslokaler i Karleby stadskärna har planat ut under de senaste åren och täthetstalet har sjunkit något”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Nationellt sett förlorade handel inom mode och accessoarer sin ställning mest. Näst mest förluster uppstod inom inredning och hemartiklar. Restaurangbranschen har varit utsatt för varierande begränsningsåtgärder i över ett år. På längre sikt har emellertid antalet restauranger och caféer ökat i stadskärnorna för varje år. De har en allt större betydelse för livskraften i stadskärnorna.

Förväntningarna på ett livligare nöjes- och restaurangliv på hösten förstärker livskraften i stadskärnorna. Webbhandeln påverkar inte restaurangerna – tvärtom: hemleveranser med bud ökar efterfrågan på restaurangmat.

Handeln utgör grunden för stadskärnan men dess attraktionskraft stödjer sig också på ett mångsidigt utbud av upplevelser. Stadskärnan med sina företag konkurrerar om konsumenternas intressen och fritid. I stadskärnorna söker man också service, kultur, nöjen och till och med överraskningar och överraskande möten. I framtiden står säkerhet och ansvar i centrum. Med hjälp av dessa kan stadskärnorna förnyas och utvecklas.

”Finlands framtid finns i städerna men städernas framtid finns framför allt i levande stadskärnor. Stadskärnorna utgör kärnan för Finlands stadspolitik”, påstår Pokko Lemminkäinen som är verksamhetsledare för EKK.
”Under de kommande åren förväntar man sig kloka och djärva investeringar av städerna. Endast dessa stadskärnor kan förstärka sin livskraft.”

Det finns många möjliga lösningar på hur stadskärnornas livskraft kan stärkas.

”Jag anser att strukturen i Karleby stad kunde förtätas ytterligare, det vill säga att staden skulle växa också inåt. Stadskärnan ska utvecklas på lång sikt och arbetet ska ledas av staden, och i planläggningen borde man sträva efter att främja en tätare stadsstruktur. Det är också viktigt att öka boendet i centrum och dess influensområde”, säger Jonne Sandberg.

”Stadskärnans livskraft växer också genom investeringar, såsom den evenemangspark som blir färdig i Karleby under sommaren samt den kommande hybridarenan. Dessa investeringar stödjer för sin den det liv och den livskraft som skapas i stadskärnans område genom evenemang, kultur, idrott och turism”, fortsätter Sandberg.

EKK elinvoimajulkistus 2021 liite

Liitetaulukko EKK elinvoima 2021

 

Mer information:

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör
Karleby stad
044 7809 093
jonne.sandberg@kokkola.fi

Pokko Lemminkäinen
verksamhetsledare
Levande Stadskärnor (EKK) rf
040 555 3462
pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi
www.kaupunkikeskustat.fi