Fortsätt till innehållet
Vy uppifrån över Puntusåsens bostadsområde som främst består av egnahemshus med gröna gårdsplaner. Bakom området breder skogen ut sig och ännu längre bak havet på avstånd.

Byggande

Byggnadstillsynen övervakar och styr förverkligandet av planläggningen samt beredningen och verkställandet av uppdrag som bestäms i markanvändnings- och bygglagen.

 • Färggrann rabatt med tulpaner i Brita Marias park fotograferad på nära håll. I bakgrunden syns parkens grillplats med sina bord och bänkar samt långt i horisonten den vita Hollyhaka-skylten.
  Öppettider för sommaren

  Byggnadstillsynen äs stängt under veckorna 28, 29 och 30,

 • Tillståndsärenden

  Byggande är en verksamhet som kräver lov och förutsätter alltid att byggaren utreder förutsättningarna för att lov skall kunna beviljas samt…

 • Bilagor och blanketter

  En väl ifylld ansökan påskyndar på många sätt fortskridningen av tillståndsprocessen, därför lönar det sig att vara omsorgsfull.

 • Byggnadsordning

  Enligt 14 § i markanvändnings- och bygglagen ska varje kommun ha en byggnadsordning.

 • Syneförrättningar

  De syneförrättningar som krävs i byggarbetet har införts i tillståndsbeslutet.

 • Anvisningar till projekterare

  Detaljerade anvisningar till projekterare angående lovprocessen.

 • Priserna

  Byggnadstillsynens avgifter och den allmänna taxan för ansvarsområdet Tillstånd.

 • Byggnadstillsynens kontaktinformation

  Vad gäller grundade lovansökningar tas kontakt i första hand via det elektroniska systemet > Förfrågningar och meddelanden.