Fortsätt till innehållet

Byggande

Byggnadstillsynen övervakar och styr förverkligandet av planläggningen samt beredningen och verkställandet av uppdrag som bestäms i markanvändnings- och bygglagen.

 • Tillståndsärenden

  Byggande är en verksamhet som kräver lov och förutsätter alltid att byggaren utreder förutsättningarna för att lov skall kunna beviljas samt…

 • Bilagor och blanketter

  En väl ifylld ansökan påskyndar på många sätt fortskridningen av tillståndsprocessen, därför lönar det sig att vara omsorgsfull.

 • Byggnadsordning

  Enligt 14 § i markanvändnings- och bygglagen ska varje kommun ha en byggnadsordning.

 • Syneförrättningar

  De syneförrättningar som krävs i byggarbetet har införts i tillståndsbeslutet.

 • Anvisningar till projekterare

  Detaljerade anvisningar till projekterare angående lovprocessen.

 • Priserna

  Byggnadstillsynens avgifter och den allmänna taxan för ansvarsområdet Tillstånd.

 • Byggnadstillsynens kontaktinformation

  Vad gäller grundade lovansökningar tas kontakt i första hand via det elektroniska systemet > Förfrågningar och meddelanden.