Fortsätt till innehållet
Brun finskhäst med yvig man på en somrig och blåsig åker. Hästen står stilla och har vänt huvudet mot kameran. Bredvid hästen växer högt gräs och i åkerfältets bakgrund växer tät skog.

Djur

Miljöhälsovården ansvarar för ordnandet av djurskydd, grundläggande veterinärtjänster och dygnet runt jour för produktions-, hobby- och sällskapsdjur.