Fortsätt till innehållet

En tillgänglig byggnad är fungerande och skapar en användbar verksamhetsmiljö för oss alla. Vardagen blir smidigare speciellt för personer som har begränsad förmåga att röra på sig eller se. När byggnader repareras och renoveras är ett centralt mål att förbättra våra fastigheters tillgänglighet.

Du kan ge respons på ärenden som gäller tillgänglighet via vår responstjänst. Vi behandlar din respons inom 3–5 dagar.

Ge respons

Ta kontakt