Fortsätt till innehållet

Mottagningsplatsen för trädgårdsavfall

Mottagningsplatsen för trädgårdsavfall är belägen vid Silverstensbuktsvägen 55. 

Du kan föra kvistar, ris, löv och gräsklippningsavfall till mottagningsplatsen. Det är avgiftsfritt att föra trädgårdsavfall till mottagningsplatsen och platsen är öppen dygnet runt. På platsen finns skyltar enligt vilka trädgårdsavfallet sorteras. På så sätt hålls området snyggt.

Om trädgårdsavfall transporteras i plastsäckar måste också innehållet i säckarna sorteras enligt skyltarna och de tomma säckarna lämnas på den plats som anvisats för dem. Det är absolut förbjudet att lämna skadliga främmande växter, byggavfall och stubbar på platsen.

Det är förbjudet att föra trädgårdsavfall på någon annans mark såsom skogs-, park- och grönområde. I naturen ökar trädgårdsavfallet näringsbelastningen, minskar omgivningens trivsel och sprider ogräsväxter.