Fortsätt till innehållet

Skadliga främmande växtarter

Med en främmande art avses en växt, ett djur eller en annan organism som med hjälp av människan har spridit sig från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden. Arten blir skadlig när den breder ut sig på allt större områden och tränger ut ursprungliga arter. Skadliga främmande växtarter måste avlägsnas och deras spridning hindras. Exempel på främmande växtarter är lupin, vresros, jättebalsamin och jätteloka.

Karleby stad bekämpar skadliga främmande växtarter på sina egna områden. Lättaste sättet att meddela om förekomsten av skadliga främmande växtarter på stadens områden är att använda den elektroniska responstjänsten.

Om det växer skadliga främmande växtarter i din trädgård, exempelvis jättebalsamin, jättefloka, vresros eller lupin, ska du gräva upp dem med rötter. Avlägsna all överlopps mull från rötterna och lägg växterna och rötterna i en sopsäck. Skydda dig själv omsorgsfullt när du avlägsnar jättefloka.

  • En liten mängd växter kan du slänga i ditt eget kärl för energiavfall.
  • Några säckar kan du lämna vid Karleby återvinningsstation vid Terminalgatan 11. Öppettiderna finns på webben.
  • Större mängder kan du föra till Storkohmo deponi i Såka, vardagar kl. 8-17, Såkavägen 340. Fråga personalen vid kontoret var du kan lämna växterna.

Skadliga främmande växter får absolut inte lämnas till stadens mottagningsplats för trädgårdsavfall vid Silverstensbukten. Där kan de spridas via komposteringen tillbaka till grönområden. Kom också ihåg att man inte får slänga trädgårdsavfall i naturen.