Fortsätt till innehållet
CycloMedia

Adressinformation

Information om förändringar som sker i adressnamn och i numreringen samt nya adressnummer ges alltid till både fastighetens ägare och till följande aktörer och myndigheter:

 • Ekorosk
 • Förstavårdscentralen
 • Karleby Energi / Korpelan Voima
 • Karleby Vatten / Kannuksen Vesiosuuskunta
 • Kokkolan Aluetaksi Oy
 • Kokkolan taksiautoilijat
 • KP Jakelu, KPK Yhtiöt Oyj
 • Lantmäteriverket
 • Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Posten Ab
 • Österbottens nödcentral

Information om uppdatering av adresser i olika aktörers karttjänster (t.ex. Google Maps) och navigatorer