Fortsätt till innehållet

Karttjänster och navigatorer

Olika aktörers karttjänster

Staden producerar och upprätthåller sin egen guidekarta https://kartta.kokkola.fi/IMS/sv/Map. Den kan användas både på webben och som mobilversion. Information om adressändringar som sker i guidekartan förmedlas till många myndigheter såsom till Lantmäteriverket som upprätthåller det riksomfattande väg- och gatunätets datasystem Digiroad.

Staden ansvarar inte för innehållet, brister eller fel som ingår i andra aktörers karttjänster. Du kan rapportera om upptäckta fel till tjänsteproducenter enligt nedan:

Google Maps: Du kan rapportera om upptäckta fel eller brister endera direkt via applikationen eller webbläsaren. Inloggning förutsätts för att kunna ge respons.
Apple Maps: Du kan meddela om upptäckta fel eller brister till tjänsteproducenten via applikationen.

Du kan meddela om fel, brister och förändringar i stadens guidekarta via stadens responssystem.

Navigatorer

Staden ansvarar inte för uppdatering av kartmaterialet i navigatorer utan det uppdateras av tjänsteproducenten och av navigatorns ägare. Navigatorns ägare svarar i allmänhet själv för uppdateringen av kartmaterialet i sin navigator.

Adressuppgifterna i navigatorerna kan vara t.o.m. några år gamla. Uppgifterna i apparaterna uppdateras på olika sätt. Uppgifterna i navigatorerna kan vara Digiroad-material som upprätthålls av Lantmäteriverket, men aktörer kan också samla uppgifter själv. Det kan finnas tillgång till kartuppdateringar upp till fyra gånger om året beroende på apparat.

Du kan rapportera om upptäckta fel, brister eller innehållet i navigatorer enligt nedan:

TomTom: Du kan rapportera om upptäckta fel, brister eller kartförändringar i navigatorn med hjälp av MapShare Reporter -verktyget. Tjänsten förutsätter inloggning.
Garmin: Du kan rapportera om upptäckta fel, brister eller kartförändringar med Garms webblankett.
HEREWeGo (tidigare Navteq): Du kan rapportera om upptäckta fel, brister eller kartförändringar i navigatorn via länken ”Feedback” i nedre kanten av kartan på karttjänsten Here.