Fortsätt till innehållet

Anvisningar för boende och byggare

Länkar och tips för vardagsboende.

 • El till hushåll

  Hushållen kan påverka storleken på sin energiräkning genom att välja uppvärmningssätt klokt och vara uppmärksam på elförbrukningen.

 • Fällning av träd och bränning av skräp

  Tutustu puiden kaatamista koskeviin ohjeisiin.

 • Mattvättplatser

  Stadens mattvättplats ligger i Sahaniemi i Yxpila.

 • Sotning

  Genom sotning och rengörning uppnår man betydlig energibesparing. Man kan påverka betydligt eldstadens nyttovärde med att bränna på rätt sätt och med…