Fortsätt till innehållet

Anvisningar för byggare

Bekanta dig med anvisningarna riktade för byggare.

  • Fällning av träd i byggskedet

    Stadens skogstjänster röjer och fäller träd på tomter som delas ut efter att detaljplaner fastställts och i samband med byggandet av stadsinfrastrukturen.

  • Skydd av träd som ska sparas

    Trädbeståndet som blir kvar på tomten ska skyddas både vad gäller stammen och rotsystemet så att byggandet och grävarbeten inte skadar trädet.