Fortsätt till innehållet

Mattvättplatser

Stadens mattvättplats ligger i Sahaniemi i Yxpila.

Platsen tas i bruk i början av maj och stängs i slutet av september.

Regler för mattvättningsplatsen.

Regler för mattvättningsplatsen

  • Ta hänsyn till dem som tvättar mattor samtidigt med dig
  • Städa upp – tänk på den som kommer efter dig
  • Kom ihåg att stänga kranen efter dig
  • Tvätta inte bilar på mattvättningsplatsen