Fortsätt till innehållet

För medierepresentanter, journalister och fotografer har reserverats platser i tjänsteinnehavar- och pressrummet (mötesrum Kaarlela) som ligger i anslutning till fullmäktiges sammanträdessal.

  • Platserna framgår av medföljande bottenritning. Fotograferna kan fotografera i Karlebysalen före sammanträdet. Om fotograferna vill fotografera i sammanträdessalen under sammanträdet, måste tillstånd begäras separat av fullmäktiges ordförande. Begäran kan göras via kommunikationsteamet eller förvaltningssekreteraren.
  • Det är inte tillåtet att orsaka störande ljud i tjänsteinnehavar- och pressrummet under sammanträdet. Under fullmäktiges sammanträde får journalister och fotografer inte närvara sig i sammanträdessalen som reserverats för fullmäktigeledamöterna.
Valtustosalin pohjakartta johon merkitty median käyttöön varatut paikat
Bottenritning

Intervjuer

  • Under sammanträdet kan intervjuer genomföras i stadshusets foajé eller i separat bokade mötesrum.
  • Det är också möjligt att göra intervjuer och fotografera i fullmäktigesalen före och efter sammanträdet.

På adressen www.kokkola.fi går det att följa en livesändning av sammanträdet.

Personal från stadens kommunikationsteam är alltid på plats vid fullmäktiges sammanträden och de ger ytterligare anvisningar och hjälp vid behov. I tekniska frågor, såsom uppkoppling av nätverksförbindelser hjälper stadens dataförvaltningstjänster som man bör vara i kontakt med i god tid.