Fortsätt till innehållet

Nämnden för utbildning och fostran­

Verksamhetsområdet för Karleby stads nämnden för utbildning och fostran omfattar småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, allmänbildande utbildning på andra stadiet, annan allmänbildande utbildning på andra stadiet, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.

Enligt förvaltningsstadgan uppdelas nämnden för utbildning och fostran i undervisningstjänsters finska och svenska sektion. Sektionerna leder nämndens serviceverksamhet och svarar för produktionen av tjänster för sin egen språkgrupp enligt verksamhetsstadgan.

Medlem, suppleant

 • Ordförande Marjaana Leivo (C), Elina Ihanus
 • Vice Ordförande Anna Nurmi-Lehto (Saml), Eeva Välikangas
 • Reino Herlevi (C), Esa Saari
 • Esa Mård (SDP), Mehmet Batman
 • Linda Boberg-Santala (SDP), Sonja Sjöberg
 • Jussi Känsälä (Sannf), Jarmo Humalajoki
 • Sofia Hägglund (Sannf), Mika Ylikorpi
 • Camilla Wikman (SFP), Jennie Elfving
 • Björn Svenfelt (KD), Maria Porkola
 • Reetta Mourujärvi (Gröna), Virpi Karhu

Stadsstyrelsens representant: Emilia Teerikangas

Ungdomsfullmäktiges representanter: Miisa Vehmanen, Aada Karhula

Sammanträdestider 2022

 • 16.8., 13.9., 11.10., 15.11., 20.12.

Sektionerna sammanträder vid behov

 • Finska sektionen har till uppgift att i fråga om de finska undervisningstjänsterna sörja för de uppgifter som inte har ålagts nämnden för utbildning och fostran.

  Sektionernas särskilda uppgifter är att:

  – lägga fram förslag till nämnden för utbildning och fostran om service- och resursbehoven, läroplaner och språkprogrammet vilka gäller finska undervisningstjänster.

  – göra upp serviceområdets förslag till verksamhetsutvärdering och budget samt förslag till verksamhetsplan enligt givna principer.

  – godkänna dispositionsplanerna för grundskolornas och gymnasiets serviceområden enligt de grunder som fastställts av nämnden för utbildning och fostran.

  – fatta besluta om elevupptagningsområden inom grundläggande utbildning och grunderna för elevupptagning till sekundär skola samt anvisa elevernas närskola och besluta varje läsår om elevplacering.

  – godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning enligt de principer som fastställts av nämnden för utbildning och fostran.

  – besluta om avstängning av en elev eller studerande för viss tid.

  Medlem, suppleant

  • Ordförande Reino Herlevi (C), Timo Rajaniemi
  • Vice ordförande Marjaana Leivo (C), Sanna Kiviniemi
  • Esa Mård (SDP), Mehmet Batman
  • Jussi Känsälä (Sannf), Jarmo Humalajoki
  • Sofia Hägglund (Sannf), Mika Ylikorpi
  • Anna Nurmi-Lehto (Saml), Eeva Välikangas
  • Reetta Mourujärvi (Gröna) Virpi Karhu
  • Eemeli Vuollo (KD), Maria Porkola

  Stadsstyrelsens representant: Sirpa Orjala

 • Sektionernas uppgift är att för sin egen språkgrupps del utföra de uppgifter som inte anges som nämnden för utbildning och fostran uppgifter.

  Sektionernas särskilda uppgifter är att:

  – lägga fram förslag till nämnden för utbildning och fostran om service- och resursbehoven, läroplaner och språkprogrammet vilka gäller svenska undervisningstjänster.

  – göra upp serviceområdets förslag till verksamhetsutvärdering och budget samt förslag till verksamhetsplan enligt givna principer.

  – godkänna dispositionsplanerna för grundskolornas och gymnasiets serviceområden enligt de grunder som fastställts av nämnden för utbildning och fostran.

  – fatta besluta om elevupptagningsområden inom grundläggande utbildning och grunderna för elevupptagning till sekundär skola samt anvisa elevernas närskola och besluta varje läsår om elevplacering.

  – godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning enligt de principer som fastställts av nämnden för utbildning och fostran.

  – besluta om avstängning av en elev eller studerande för viss tid.

  Medlem, suppleant

  • Ordförnade Camilla Wikman (SFP), Johanna Vähäkainu
  • Vice ordförnade Björn Svenfaelt (KD), Marcus Tjäru
  • Linda Boberg-Santala (SDP), Sonja Sjöberg
  • Lazarus Noon (KD), Göran Björkgård
  • Jennie Elfving (SFP), Sarah Tiainen
  • Pia Leinonen (VAS), Eevi Alawadi
  • Jonas Heinola (Saml), Emma Rajaniemi
  • Patrik Friis (Saml), Max Björkskog

  Stadsstyrelsens representant: Marlén Timonen