Fortsätt till innehållet
Matbuffén i skolan

Matlistor

  • Matservicen har tagit i bruk en digital meny JAMIX MENU. I den digitala menyn ser du dagens måltid, och när du klickar på pilen bredvid datumet får du fram menyerna två veckor framåt. När du klickar på måltiden ser du också måltidens näringsvärden och ingredienser samt kan kontrollera jämförelsevärdet för det dagliga intaget. Dessutom utvecklar vi mobilapplikationen JAMIX MENU så att du med den lätt kan se menyerna i din telefon. Vi informerar närmare om applikationen i ett senare skede.

    Den digitala menyn utgör en del av matproduktionsprogrammet som vi följer. I fortsättningen publicerar vi inte separata menyer för sex veckor utan du kan gå in och se på menyerna i tjänsten JAMIX MENU. Ett undantag är skolorna på Vingesgatan som får sina menyer av tjänsteleverantören.

    Den digitala menyn är snabbare och enklare och är dessutom ett mera ekologiskt alternativ.

Vi följer rekommendationerna av statens näringsdelegation såväl i skol- som i daghemsbespisningen.

Våra matlistor motsvarar de nyaste näringsrekommendationerna. Vi utnyttjar en sex veckors roterande matlista. Variation i bespisningen fås med olika temadagar och -veckor samt högtider med tillhörande mattraditioner.

Vi har tillgång till programmet Jamix för produktionsstyrning och en yrkeskunnig och utbildad personal som tillreder maten enligt receptiken. Alla måltider tillreds av högklassiga livsmedel.

I regel använder vi enbart inhemska mjölkhushållningsprodukter, kött, fjäderfäprodukter och halvfabrikat. Också fisk och fiskprodukter som vi använder är för det mesta MSC- och hjärtmärkta, en del av fisken är av inhemskt ursprung. Rotsakers, frukters och grönsakers grad av inhemskt ursprung beror på säsongen. Den pasta och ris som vi använder är mörka eller av helkorn. Salladerna serveras i komponenter så att var och en får sammanställa sin salladsportion enligt egen smak.

Vi har också närmatsdagar då en del av råvarorna kommer från lokala producenter. Dessutom använder vi närprodukter alltid när det är möjligt.

Vi försöker minska matsvinnet genom bra planering av matlistor och genom bra tillredning.

Ta kontakt