Fortsätt till innehållet
Pikkupoika katsoo kohti

Avgifter för småbarnspedagogik

För småbarnspedagogiken tas en månadsavgift ut, och den bestäms enligt familjens storlek, tid inom småbarnspedagogik samt bruttoinkomster.