Fortsätt till innehållet
Lohtajan kirjastorakennus

Lochteå bibliotek

Biblioteket betjänar i Lochteå kyrkby i Tieto-Eemelis fastighet samt under skoltid vid utlåningsstationerna i Marinkainens skola.

Ta kontakt