Fortsätt till innehållet
Karleby stadsbibliotek fotat snett framifrån. Biblioteket har ett tak bestående av många buktade element samt väggkonstruktioner av grå sten och stora glasytor. Framför biblioteket löper Fabriksgatan med fotgängare och cyklister. Det finns också rikligt med planteringar på gatan. Ovanför biblioteket syns en blå himmel med stora moln.

Huvudbibliotek

Karleby huvudbibliotek ligger i stadens centrum. Biblioteket erbjuder sin materialsamling, sina apparater och allmänna utrymmen till kundernas förfogande.

  • I parkeringshallen under stadsbiblioteket finns två bilplatser reserverade för personer med begränsad rörlighet.
  • Vid ytterdörren till tidningsläsesalen på hörnet av Storgatan och Fabriksgatan finns en knapp som öppnar och håller upp dörren.
  • Dörren mot Östra kyrkogatan har en rörelsesensor som öppnar dörren automatiskt när man närmar sig.
  • Hinderfri toalett finns intill tidningsläsesalen.
  • Hissförbindelse mellan alla våningar.
  • Hongellsalen har en induktionsslinga.
 • På första och andra våningen finns låneautomater som du kan använda för att låna och returnera. Följ anvisningarna på skärmen.

  Alla lån kan returneras till returautomaten eller servicedisken. Detta inkluderar material lånat från Björkhagen, Kelviå, Lochteå, Ullava, bokbussen och de andra Anders-biblioteken som finns i Halsua, Kannus, Kaustby, Lestijärvi och Toholampi.

  Returnera dina lån senast på förfallodagen under bibliotekets öppettider. När biblioteket är stängt kan du returnera i returluckan på eget ansvar.

  Returluckan finns bredvid ingången till tidningsläsesalen. Du får inget kvitto på det du returnerar i luckan eftersom returneringen inte ännu har registrerats i bibliotekssystemet. Returen registreras först följande dag som biblioteket är öppet. Materialet fortsätter samla böter tills returen har registrerats.

  Reservera material via webbiblioteket Anders eller genom kundtjänsten. Du kan själv hämta din reservering ur reserveringshyllan på första våningen. Endast fjärrlån finns att avhämta vid kundtjänsten på andra våningen.

 • Stadsbibliotekets tidningsläsesal finns på nedre våningen vid hörnet av Storgatan och Fabriksgatan. Tidningsläsesalen har meröppet  utöver vanliga öppethållningstider.

  Du kan läsa dagstidningar och tidskrifter på plats i tidningsläsesalen. Lånetiden för tidskrifter är 14 dygn. Det nyaste numret lånas inte ut. Äldre nummer finns tillgängliga i tidningsläsesalens förråd.

  De lokala dagstidningarna Keskipohjanmaa och Österbottens tidning  finns även på mikrofilm. Mikrofilmerna finns i ett rum på övre våningen. Tidningar för barn och unga finns på barn- och ungdomsavdelningen.

  Elektroniska tidskrifter

  Du kan läsa elektroniska dagstidningar på plats i biblioteket. Använd bibliotekets kunddatorer eller koppla din egen mobila enhet till bibliotekets wifi för att läsa tidningen digitalt.

  Elektroniska tidskrifter går även att läsa på distans via eMagz och PressReader genom att logga in i tjänsten. Om du vill använda tidningstjänsterna på distans, behöver du numret på ditt lånekort och en pin-kod för att logga in.

  ePress – inhemska lokala och regionala dagstidningar (kan endast läsas i biblioteket)

  eMagz – inhemska tidskrifter (kan även läsas på distans)

  PressReader – internationella tidskrifter och dagstidningar (kan även läsas på distans)

  I PressReader finns ett brett utbud internationella tidskrifter, bl.a. Huvudstadsbladet, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, The Independent, The Guardian, Vogue, Daily Mail, The Week, och OK!.

  Digipunkten – Bekanta dig med bibliotekets e-resurser!

  Testa själv eller be personalen hjälpa dig!

  Datorer och kopiering

  I tidningsläsesalen finns två datorer för att läsa digitala tidskrifter och en dator för annat bruk. Datorerna kan inte bokas. Användningstiden är 15 minuter.

  Det finns även en kopieringsapparat i tidningsläsesalen.

 • Musikavdelningen finns på nedre våningen vid stadsbiblioteket.

  Där hittar du inspelningar i olika format (CD, DVD, LP), böcker om musik, noter och referensmaterial för musikstycken.

  Du kan söka musikmaterial i Anders Finna. Fråga personalen om hjälp vid behov!

  Låna en ukulele!

  Biblioteket har en ukulele till utlåning. Lånetiden är två veckor. Med ukulelen följer en spelguide, bärkasse och stämmare. Ukulelen är ett nätt litet instrument som passar bra för nybörjare. Man behöver varken starka, långa eller flinka fingrar för att kunna spela.

  Det finns också en akustisk gitarr och en bärbar LP-spelare till utlåning.

  Naxos Music Library – webbibliotek och streamingtjänst för klassisk musik

  Med ett lånekort från Karleby stadsbibliotek kan du använda dig av Naxos Music Library – helt gratis!

  Skriv numret på ditt lånekort i Library card number-fältet för att logga in. Minns att logga ut när du har lyssnat klart, så att nästa lyssnare kan logga in.

  Sammanlagt tre användare kan använda Naxos Music Library samtidigt. Maxgränsen för att använda tjänsten är två timmar i sträck.

 • Kontakta huvudbibliotekets vaktmästare på plats eller per telefon 040 806 5127 om du vill reservera bibliotekets utrymmen. Du kan också lämna in blanketten till bibliotekets läsesal.

  Reservering_av_bibliotekets_utrymmen

  Uthyrning av utrymmen förutsätter att evenemanget inte förorsakar olägenheter för verksamheten, inte äventyrar säkerheten för kunder och personal samt att evenemanget stöder den kulturella uppgift som anges i bibliotekslagen. Enligt kulturväsendets verksamhetsstadga har biblioteksdirektören rätt att besluta om vem som får hyra bibliotekets utrymmen för möten, evenemang och utställningar.

  Läsesällskapets rum

  Läsesällskapets rum finns på bibliotekets nedre våning.  Läsesällskapets rum är ett mötesrum för ca 20 personer. Hyran är 15,00 € / timme eller 60,00 € / dag.

  Läsesällskapet i Gamlakarleby grundades i juni år 1800 och innehåller en bred litteratursamling från 1800-talet.

  Hongellsalen

  Hongellsalen finns på bibliotekets nedre våning. Det är en föreläsningssal för ca 50 personer. I salen finns dataprojektor, dator, dokumentkamera och utrustning för ljud- och bildåtergivning. Hyran är 25,00 € / timme eller 100,00 € / dag.

  OBS! Vår apparatur återger inte alla dokument. Testa innan du gör en reservering!

  Hongellsalen är benämnd efter Annie Hongell som verkade som bibliotekarie med befattningen som bisyssla åren 1909 – 1949.

  Utställningsutrymmen

  Utställningsutrymmen på 1. våningen finns bibliotekets torg. 18 skärmar och 5 vitriner finns till förfogande. Utställningsutrymmen är avgiftsfria. En ny egen utställningstid kan reserveras först när den föregående egna tiden har nyttjats.

  Bibliotekets personal deltar inte i uppmonteringen av utställningarna utan utställaren ansvarar själv för upp- och nedmontering av utställningen. Affischer och broschyrer som behövs i samband med utställningen ombesörjs av utställaren. Utställaren ansvarar också för annonsering. Biblioteket kan hjälpa till med att översätta korta finska och svenska texter men texterna bör då skickas till biblioteket för översättning minst en vecka före öppnandet av utställningen.

  Biblioteket ansvarar inte för försvunna eller skadade verk i samband med utställningen. Utställaren sköter själv om försäkring av utställningen. Utställaren ansvarar också för upphovsrättsliga frågor.

  En utställning som sätts upp i biblioteket bör vara enligt god smak och stöda bibliotekets kulturella uppgift samt etiskt, kvalitativt och tekniskt förverkligat svara mot de allmänna krav som kan ställas på utställningar i offentliga lokaler. Biblioteket tar inte emot religiösa, politiska eller kommersiella reklam- eller försäljningsutställningar.

  Biblioteksdirektören har rätt att på basen av ansökningarna välja utställningar till bibliotekets utrymmen. Vid behov kan biblioteksdirektören kräva att få se verken på förhand.

 • Arbetsrum för självständigt arbete och grupparbete på stadsbibliotekets övre våning.

  • Rum 1-5 kan inte bokas. Om det är tomt, kan du gå in.
  • Rum 6 är en tyst läsesal. I rummet finns också hembygdssamlingen Chydenica. Rummet går inte att boka. Du kan gå in även om någon är där.
  • Rum 7-8 kan bokas. Utrymme för 8-10 personer. Du kan bara ha en aktiv bokning i gången. Stadens egna enheter kan ha flera bokningar i kraft.
  • Rum 9 har digitaliseringsutrustning och mikrofilmsläsare.

  Du kan boka rum 7-9 vid infodisken på övre våningen. Du kan också ringa 040 806 5124 eller mejla kokkolan.kirjasto@kokkola.fi.

  • Följ personalens instruktioner vid eventuella risktillfällen.
  • ​I händelse av en brand ber vi bibliotekets kunder samlas på järnvägstorget mellan busstationen och biblioteket.
  • Skulle en hotbild uppstå, ber vi alla att stanna kvar inne i biblioteket.

Ta kontakt

VAKTMÄSTARE
040 806 5127, kirjasto.lehtisali@kokkola.fi

BARN- OCH UNGDOMSAVDLNING
040 806 5435​, kirjasto.lanu@kokkola.fi

MUSIKAVDLNING
040 806 5435, kirjasto.musiikki@kokkola.fi