Fortsätt till innehållet

Biblioteket är beläget i Kelviå kyrkby.

  • När du skjutsar en person med rörelsehinder kan du parkera en kort stund nära huvudingången. För parkering en längre tid kan du använda bibliotekets parkeringsområde.
  • Ingången är på marknivå.
  • Bibliotekets dörrar som öppnas inte automatiskt. Vid behov kan du be personalen om hjälp med att öppna dörren.
  • Vid bibliotekets ingång finns en tillgänglig toalett. Där finns också plats för blöjbyte.
  • I biblioteket är alla utrymmen tillgängliga för personer som använder rullstol eller rullator eller har med sig en barnvagn.
  • Det finns läsglasögon att använda i biblioteket.
 • Huvudbiblioteket har tjänsten ”Boken kommer”. Har du svårt att ta dig till biblioteket? Då kan vi komma hem till dig med böcker och annat som du vill låna. “Boken kommer” är en tjänst för dig som är sjuk en längre tid, är rörelsehindrad eller har en annan funktionsvariation som gör att du själv inte kan komma till biblioteket.

  Bibliotekets användarregler gäller även för Boken kommer-kunder. Tjänsten är gratis. Ta kontakt med biblioteket om du vill veta mera.

  Kunder i Soites förebyggande öppenvårdstjänster och hemvården

  Kunder som i Kelviå hör till Soites förebyggande öppenvårdstjänster eller hemvården har rätt att använda ”boken kommer”-tjänsten. Biblioteket packar en kasse med böcker åt kunden en gång i månaden och personalen i hemvården sköter om transporten till kunderna.

  Biblioteket har en blankett där kunden kan fylla i sina önskemål om vad kassen ska innehålla för material. I kassen finns också alltid med en blankett där kunden kan ge feedback till biblioteket om innehållet i kassen. Mera information om blanketterna får du av personalen.

  Bibliotekets ”boken kommer”-tjänst till andra Kelviåbor

  Bibliotekstjänsten ”boken kommer” erbjuds också till andra personer med rörelsehinder. Då fungerar tjänsten likadant som beskrivs ovan, men hemtransporten av böckerna sköts av frivilliga biblioteksvänner eller bibliotekspersonalen. Mera information får du på biblioteket.

  Bokkassar till personer i riskgrupper

  Hör du eller någon i din familj till en riskgrupp och har svårt att komma till biblioteket i coronatider? Kelviå bibliotek erbjuder bokkassar som vi samlar färdigt enligt dina eller din familjs önskemål.

  Du kan hämta den färdigt lånade bokkassen vid biblioteksdörren eller i undantagsfall kan vi föra hem kassen till dig.

  Boka en kasse per telefon  040 806 5233 eller e-post kalvian.kirjasto@kokkola.fi.

  Du kan också själv reservera material i webbiblioteket, men meddela biblioteket att du vill ha böckerna färdigt plockade i en bokkasse.

 • Kelviå bibliotek har en hembygdssamling. Där samlar vi allt material som rör Kelviå med omnejd: skön- och facklitteratur samt av-material.

  I hembygdssamlingen finns skönlitteratur som behandlar Kelviå eller som är skriven av en person från Kelviå. Dit räknas personer som är födda eller har levt en stor del av sitt liv i Kelviå. Om författaren bara bott en kort tid i Kelviå tas de böcker som skrivits under den tid författaren bott i Kelviå eller böcker som påverkats av författarens tid i Kelviå.

  Till Hembygdssamlingen köps också in facklitteratur som handlar om Kelviå historia, natur, kulturliv, näringsliv eller vilket ämne som helst med anknytning till Kelviå. Däremot tas inte facklitteratur skriven av personer i Kelviå med i samlingen, om verket inte behandlar Kelviå på något sätt.

  Tidningar som getts ut i Kelviå finns med i hembygdssamlingen, likaså kartor och småtryck om området.

  Samlingen kan också innehålla alster som Kelviåbor  skrivit för skrivbordslådan, brev av författare eller andra kända personer från trakten samt slutarbeten som på något sätt behandlar Kelviå.

  Av-material som förekommer i samlingen är lokala ljud- och bildinspelningar samt fotografier som anknytning till författare i hembygdssamlingen.

  Kelviå biblioteks historia är sammanställd av Päivi Puikko.

  Vanha Kälviä -webbsidor

  Vanha Kälviä –sidorna (länken öppnas i ett nytt fönster) har samlat lokalhistoria och information om personer och släkter som bott i Kelviå. Vanha Kälviä är avsett som hjälpmedel för släktforskare, men sidans skapare hoppas att sidan ska bli en gemensam kontaktplats för alla forskare och amatörforskare som är intresserade av Kelviå historia.

  Vanha Kälviä-webbsidorna är gratis och görs med frivilliga krafter.  Webbsidorna har byggts upp i samarbete med Kelviå hembydgdsförening.  På sidorna finns också rikligt med litteratur och länkar till sidor med information om Kelviå och Kelviåbor. I bilioteket finns två mappar med gamla fotografier från Kelviå.

  Hembygdsmaterial till salu

  Hagman, Lucina: Lucina Hagman kertoo lapsuudestaan Kälviällä (10 €)
  Hagman, Tyko: Elämäni lapsuus (5 €)
  Huhtala, Uuno: Juuret Kälviällä osat 1 ja 2 (á 40 €)
  Huhtala, Uuno: Kälviän siirtolaiset (20 €)
  Hyppönen, Sinikka: Ajassa taaksepäin I ja II (á 20 €)
  Järvinen, Lauri: Kälviä on täynnä Tarmoa (40 €)
  Keski-Pohjanmaa laulaa (16 €)
  Kylä kahden kulttuurin rajalla ; Ridankylän kyläkirja  (25 €)
  Kälviällä soitettua kansanmusiikkia (10 €)
  Kälviän ja Ullavan kirja (10 €)
  Kälviän kulttuurimaisemainventointi (10 €)
  Lähtijät: Ullavan siirtoilaisuus Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan 1872-1960 (40 €)
  Meijän Käläviä – kuvakirja Kälviältä (25 €)
  Rita, Raija: Hiljainen huuto (20 €)
  Ruotsalo: kylä meren rannalla (25 €)
  Sotien sukupolvi Kälviä; sis. lisäosan (30 €) – lisäosa yksistään 5 €

  Verken säljs på biblioteket och betalas med kontanter eller bankgiro.

  Uuno Huhtalas verk säljs per post av Kälviän Kotiseutuyhdistys:

  Eero Huhtala telefon 040-5149205 eller eero.huhtala(at)gmail.com eller Kristiina Hakunti kristiina.hakunti(at)gmail.com

  Dessutom finns till försäljning:

  Kälviän rintamaveteraanien ”Viimeisiä säveliä” -cd (12 €)
  Kohtalona Käläviä -t-skjorta (9 €)

  Kohtalona Käläviä -kasse (5 €)
  Kälviän joulu 1966-2008 -cd-rom (10 €)

  Biblioteket säljer ett par gånger per år avskrivna böcker för  0,50 e/st. samt tidningar 0,10 e/st.

 • Du kan låna bilderböcker, sagoböcker, barn- och ungdomsböcker och faktaböcker från biblioteket. Dessutom kan du låna tidningar, spel, filmer, ljudböcker och barnmusik. Personalen hjälper dig att hitta rätt bok eller annat material, eller hjälper dig att söka i webbiblioteket.

  På barn- och ungdomsavdelningen kan du också spela bibliotekets spel. Du kan göra dina läxor eller bara sitta en stund i biblioteket. E-böcker och e-ljudböcker kan du låna också hemifrån.

  Samarbete med småbarnspedagogiken

  Biblioteket tar emot grupper från småbarnspedagogiken och förskolan för handledning i  biblioteksanvändning och guidning. Vid behov kan man också beställa bokpaket.

  Bokprat (på finska)

  Biblioteket erbjuder skolorna bokprat, dvs. bokpresentationer. Du kan be bokprataren komma till din skola för att presentera barn- och ungdomsböcker. En bokpratsstund kan också bokas i samband med klassens besök på biblioteket. Ta kontakt med vår bokpratare per e-post.

  Biblioteksanvändning och informationssökning

  Vi erbjuder handledning i biblioteksanvändning, där tanken är att inspirera till läsning och att eleverna får bekanta sig med bibliotekets tjänster. Vid behov utformar vi besöket enligt önskemål.

  Biblioteket är med i planen för kulturfostran, Taitojen polku, och erbjuder årskurs 2. ”Rohkea taito”.

  Läsdiplom (på finska)

  Anders-biblioteken har ett gemensamt läsdiplom: digilukudiplomi (länken öppnas på en ny sida). Boklistor till diplomet finns på nätet och går att skriva ut.

  På diplomets sidor finns också material som kan användas till böckerna, till exempel boktrailrar och tipsvideon. Läsdiplomet riktar sig till åk 1-6 och där finns böcker för läsare på alla nivåer.

  På läsdiplomets sidor finns anvisningar både till läraren och läsaren. Mera information om diplomet får du på ditt närbibliotek.

  Sagostunder. OBS! Paus på grund av coronaepidemin

  Kelviå bibliotek ordnar varje tisdag klockan 10 en sagostund för barn under skolåldern. I sagohörnan läser bibliotekspersonalen både nya bilderböcker och gamla favoriter. Ibland plockar vi fram ramspåsen och barnen får turvist ta varsitt kort med ramsor eller djur. Varje sagostund får barnen varsin stämpel eller varsitt klistermärke som de får klistra in i sina sagopass.

  Välkommen att lyssna på sagor! Under tiden som sagostunden pågår har de vuxna möjlighet att läsa tidningar och låna. Under skolloven ordnas inga sagostunder på biblioteket.

  Vill du att bibliotekets sagostund ska besöka daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet där du arbetar kan du kontakta biblioteket.

 • Bokcirkeln (på finska) vid Kelviå bibliotek leds av bibliotekschefen en gång i månaden. Ett tiotal ivriga läsare deltar i bokcirkeln, men ännu ryms flera med – du är hjärtligt välkommen till våra bokcirkelträffar, om du så är man eller kvinna, ung eller lite äldre! Bokcirkeln samlades inte under sommaren.

  Vi läser på förhand månadens bok och diskuterar våra läsupplevelser. Biblioteket reserverar böckerna på förhand till deltagarna.  Vi delar förstås med oss också av andra läsupplevelser och ger varandra lästips. Kaffeservering!

  Programmet till läsecirkeln hittas på webbiblioteket, under rubriken Evenemang på biblioteken på mitten av sidan (öppnas i nytt fönster).

 • Utställningsutrymmen

  I Kelviå bibliotek finns utställningsutrymmen för privatpersoner och föreningar (inte för kommersiella syften) enligt överenskommelse. Det är gratis att använda utrymmena.

  I Biblioteket finns skärmar och två låga, låsbara glasvitriner som går att låsa, där man kan ställa ut till exempel bildkonst, fotografier eller handarbeten.

  Att tänka på när du planerar en utställning i bibliotekets utrymmen:

  • Den som ställer ut för dit verk och föremål på eget ansvar och ansvarar själv för eventuella försäkringar av utställningsföremålen.
  • Biblioteket ansvarar inte för försvunna eller skadade verk.
  • Utställaren ansvarar också för upphovsrättsliga frågor.
  • Bibliotekets personal hjälper till att sätta upp och ta ner utställningen i den mån de har möjlighet och situationen tillåter, men huvudansvaret för detta har utställaren

  Att hyra bibliotekets utrymmen förutsätter att evenemanget omfattas av bibliotekens uppdrag i bibliotekslagen, inte stör bibliotekets verksamhet eller hotar kundernas eller personalens säkerhet.

  Enligt bildningsväsendets verksamhetsstadga har biblioteksdirektören rätt att besluta om vem biblioteket hyr ut utrymmen åt för möten, evenemang och utställningar.

  Boka tid för din egen utställning!

  Mötesutrymmen

  I biblioteket finns ett utrymme avsett för möten, avgränsat med skärmar. I utrymmet finns videokanon, digital-tv (som också fungerar som bildskärm), Apple-tv och en bärbar dator.

  Beakta när du planerar ett möte, att utrymmet inte är ljudisolerat, utan röster kan höras också utanför mötesutrymmet i de omkringliggande utrymmena. Det går bara att boka mötesutrymmet när bibliotekspersonalen är på plats. Hyran för mötesutrymmet är 5 €/h.

 • Skriva ut, kopiera och  skanna

  I biblioteket kan du skriva ut och kopiera i A4-format, också i färg. Med Princh-appen kan också skriva ut från din egen bärbara dator eller från mobilen. Avgifter.

  Du kan skanna och spara på egen minnessticka eller skicka filen till din egen e-post. Det är gratis att skanna.

  Datorer

  Det finns en dator för kunder i biblioteket där man bland annat kan söka böcker och annat material i Anders-webbibliotek eller läsa bibliotekets e-tidningar. I biblioteket finns också lösenordsskyddat trådlöst nätverk (wlan). Lösenordet får du från biblioteket.

  • I allaktivitetsutrymmet finns två datorer som du kan använda för att arbeta eller spela på i lugn och ro. Du kan boka tid till datorerna på biblioteket.
  • Det finns en dator för sökning i Anders-webbibliotek.
  • En dator med pekskärm som du kan läsa e-tidningar på.
  • En bärbar dator att läsa e-tidningar på. Du kan också koppla ihop datorn med skärmen till digital-tv:n vid olika evenemang.
  • Dessutom kan du låna en ipad och använda i bibliotekets utrymmen. Du lånar med ditt bibliotekskort och lånetiden är 1h/dag/kund. Du är ansvarig för ipaden under tiden du lånar den. Du kan ladda ner spel, appar och så vidare med egen inloggning. Ipaden nollställs efter användningen, så all användningshistorik och alla nedladdningar försvinner.

  Tidningar

  År 202e prenumererar Kelviå bibliotek på 4 dagstidningar och nästan 50 tidskrifter för vuxna, barn och unga. Det nyaste numret kan du läsa i biblioteket och de äldre kan du låna hem.

  Biblioteket har tre tjänster för e-tidningar: ePress, eMagz och PressReader.

  I ePress-tjänsten finns ca 250 inhemska – lokala och landskapstidningar. Bland tidningarna finns bland annat Kalajokilaakso, Keskipohjanmaa, Pietarsaaren Sanomat, Vasabladet och Österbottens Tidning. ePress-tjänsten använder du utan att logga in på bibliotekets datorer och surfplattor, samt på egen mobil eller surplatta när du använder bibliotekets trådlösa nät.

  I eMagz-tjänsten finns 22 inhemska tidskrifter och yrkestidningar på finska för olika branscher.  Tjänstens tidningar går att läsa digitalt genast på utgivningsdagen, dessutom finns ett arkiv som går 12 månader bakåt.

  I PressReaders utbud finns tidningar från över 100 olika länder, på många olika språk, bland annat Hufvudstadsbladet, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, The Independent, The Guardian, Vogue, Daily Mail, The Week, OK!. Du kan läsa tidningarna i din webbläsare eller via mobilappen. För att logga in behöver du numret på ditt bibliotekskort och din pin-kod.

  Regionlån och fjärrlån

  Kelviå bibliotek förmedlar regionlån till sina kunder från andra Anders-bibliotek. Att reservera en bok som finns i något av Anders-biblioteken är gratis. Du kan själv reservera böcker och annat material från Anders-bibliotek i Anders-Webbibliotek.

  Du kan hämta materialet från Kelviå bibliotek när du fått ett meddelande om att din reservering har kommit. Du kan få meddelandet som textmeddelande, e-post eller per telefon.  Du kan lämna materialet till vilket Anders-bibliotek som helst.

  Kom ihåg att biblioteket tar en egen avgift på  7€ /lån för fjärrlån, till skillnad från regionlån.

  Andra bibliotek kan beställa material som fjärrlån från Kelviå bibliotek via e-post. Avgiften för skickade fjärrlån är 10€/bok.

  Läs mera om fjärrlån och fjärrlånsavgifter.

Ta kontakt