Fortsätt till innehållet

Arbetsrum för självständigt arbete och grupparbete på stadsbibliotekets övre våning.

 • Rum 1-5 kan inte bokas. Om det är tomt, kan du gå in.
 • Rum 6 är en tyst läsesal. I rummet finns också hembygdssamlingen Chydenica. Rummet går inte att boka. Du kan gå in även om någon är där.
 • Rum 7-8 kan bokas. Utrymme för 8-10 personer. Du kan bara ha en aktiv bokning i gången. Stadens egna enheter kan ha flera bokningar i kraft.
 • Rum 9 har digitaliseringsutrustning och mikrofilmsläsare.

Du kan boka rum 7-9 vid infodisken på övre våningen. Du kan också ringa 040 806 5124 eller mejla kokkolan.kirjasto@kokkola.fi.

Om du kommer mer än 15 minuter sent till din tid förlorar du bokningen och andra kan boka utrymmet. Om du inte kommer att använda utrymmet, kan du avboka genom att ringa 040 806 5124 eller mejla kokkolan.kirjasto@kokkola.fi.

Bibliotekets utrymmen för uthyrning

Kontakta huvudbibliotekets vaktmästare på plats eller per telefon 040 806 5127 om du vill reservera bibliotekets utrymmen. Du kan också lämna in blanketten till bibliotekets läsesal.

Uthyrning av utrymmen förutsätter att evenemanget inte förorsakar olägenheter för verksamheten, inte äventyrar säkerheten för kunder och personal samt att evenemanget stöder den kulturella uppgift som anges i bibliotekslagen. Enligt kulturväsendets verksamhetsstadga har biblioteksdirektören rätt att besluta om vem som får hyra bibliotekets utrymmen för möten, evenemang och utställningar.

 • Läsesällskapets rum finns på bibliotekets nedre våning.  Läsesällskapets rum är ett mötesrum för ca 20 personer. Hyran är 15,00 € / timme eller 60,00 € / dag.

  Läsesällskapet i Gamlakarleby grundades i juni år 1800 och innehåller en bred litteratursamling från 1800-talet.

 • Hongellsalen finns på bibliotekets nedre våning. Det är en föreläsningssal för ca 50 personer. I salen finns dataprojektor, dator, dokumentkamera och utrustning för ljud- och bildåtergivning. Hyran är 25,00 € / timme eller 100,00 € / dag.

  OBS! Vår apparatur återger inte alla dokument. Testa innan du gör en reservering!

  Hongellsalen är benämnd efter Annie Hongell som verkade som bibliotekarie med befattningen som bisyssla åren 1909 – 1949.

Utställningsutrymmen

 • Utställningsutrymmen på 1. våningen finns bibliotekets torg. 18 skärmar och 5 vitriner finns till förfogande. Utställningsutrymmen är avgiftsfria. En ny egen utställningstid kan reserveras först när den föregående egna tiden har nyttjats.

 • Bibliotekets personal deltar inte i uppmonteringen av utställningarna utan utställaren ansvarar själv för upp- och nedmontering av utställningen. Affischer och broschyrer som behövs i samband med utställningen ombesörjs av utställaren. Utställaren ansvarar också för annonsering. Biblioteket kan hjälpa till med att översätta korta finska och svenska texter men texterna bör då skickas till biblioteket för översättning minst en vecka före öppnandet av utställningen.

  Biblioteket ansvarar inte för försvunna eller skadade verk i samband med utställningen. Utställaren sköter själv om försäkring av utställningen. Utställaren ansvarar också för upphovsrättsliga frågor.

  En utställning som sätts upp i biblioteket bör vara enligt god smak och stöda bibliotekets kulturella uppgift samt etiskt, kvalitativt och tekniskt förverkligat svara mot de allmänna krav som kan ställas på utställningar i offentliga lokaler. Biblioteket tar inte emot religiösa, politiska eller kommersiella reklam- eller försäljningsutställningar.

  Biblioteksdirektören har rätt att på basen av ansökningarna välja utställningar till bibliotekets utrymmen. Vid behov kan biblioteksdirektören kräva att få se verken på förhand.