Fortsätt till innehållet

Understöd till kulturell verksamhet

Understöd till kulturell verksamhet

Bildningsnämnden beviljar projekt- och hyresunderstöd till föreningar, grupper och privatpersoner som driver kulturell verksamhet.

Du kan ansöka om kulturunderstöd med Fujitsu CaseM hanteringssystem. Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller mobilcertifikat. Som inloggad användare kan du efter att ansökan sänts följa med hur ärendet framskrider via ditt eget ärendehanteringskonto. Du får också understödsbesluten elektroniskt till kontot.

Vi använder Suomi.fi- meddelandetjänsten för att informera sökanden om att beslutet finns tillgängligt på kontot. Meddelandet om beslut sänds också till din e-post.

Projekt- och hyresunderstöd till kulturell verksamhet