Fortsätt till innehållet
Röda tulpaner med Vartiolinna i bakgrunden.

Kulturutbud

Musik

Karleby har ett högklassigt och mångsidigt utbud av musik, visuell konst samt ord- och scenkonst.

Mellersta Österbottens kammarorkester hör till de mest kända kammarorkestrarna i Finland och orkestern spelar också mycket utomlands. Mellersta Österbottens Kammarorkester uppträder flera gånger per år på hemorten bl.a. i konsertsalar och i stadens kyrkor. Mera information om orkesterns konserter och uppträdanden finns på orkesterns hemsidor samt i stadens evenemangskalender. Information om andra konserter i Snellmanssalen finns på dess webbsidor.

Musikenheten vid Centria Yrkeshögskola och Mellersta Österbottens konservatorium arrangerar varierande konserter varje år i huvudsak i konservatoriets konsertsal (Långbrogatan 16). Mera information om läroanstalternas konsertverksamhet finns på deras hemsidor.

Konst och utställningar

Konstutställningsverksamheten i K.H. Renlunds museum i ståtliga Rooska gården (Långbrogatan 39) bygger på testamentdonationen av Karl Herman Renlund, som donerade en konstsamling bestående av ett femtiotal verk från den finska konstens guldperiod i sekelskiftet 1800-1900. ITE-museets utställningar finns i utställningshallen (Långbrogatan 26–28) och har också regelbundet temporära utställningar.

Konstnär Veikko Vionojas sommarhus finns i Ullava ca 60 km från Karleby centrum (Haapalavägen 121, Yli-Ullava). I Taide-Vionoja, som upprätthålls av Vionoja-stiftelsen, har konstnärens verk ställts ut i den autentiska Vionoja-miljön. Taide-Vionoja har öppet på sommaren.

Temporära utställningar hålls också regelbundet i Karleby stadshus (Salutorget 5) och Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3), Konsthuset Renlund (Borgmästaregatan 32) samt i biblioteken i Kelviå, Lochteå och Ullava. Mera information om utställningarna finns i Karlebys evenemangskalender.

Hantverk

TAITO Keski-Pohjanmaa ry ger råd och håller kuser, förmedlar konst- och handslöjdsprodukter och material samt ordnar utvecklingsprojekt, utställningar och evenemang i syfte att främja hantverk. TAITO Keski-Pohjanmaa erbjuder utöver Käsi- ja taideteollisuuskeskus Kankkuri också utbildning med anknytning till hantverk i Karlebynejdens institut.

Traditionskultur

Karleby är en av landets äldre städer, som har bevarat sin särpräglade stadsbild i århundraden. Mera om socken som anslutits och stadens historia samt traditioner hittar du under länken andra museimål.

Hembygdsmuseerna på Kyrkbacken i Karleby, Knivsund i Öja, kyrbacken i Lohteå, Ohtakari i Lochteå och Kelviå kyrkby är i huvudsak öppna under sommarmånaderna.  Toivonens djurpark och allmogemuseum i Kelviå håller också öppet under sommaren.

Scenkonst

Karleby stadsteater är verksamt i skyddskårshuset Vartiolinna (Torggatan 48). Stadsteaterns repertoar finns på teaterns hemsidor.

I Karleby finns tre aktiva amatörteaterföreningar av vilka två har haft verksamhet i över hundra år. Karleby Ungdomsförening KUF grundades 1894 och har sin teaterlokal i Jungsborg (Tvärgatan 8). KUF spelar amatörteater på svenska.  Ykspihlajan Työväen Näyttämö YTN grundades 1907 och har sin verksamhet i Yxpila allaktivitetshus (Hamngatan 40). PåTeatteri Iltatähti (Långbrogatan 1–3) spelar Kokkolan Iltanäyttelijät som varje år har många premiärer. Eftersom teatern ligger centralt får den också fungera som scen för många gästföreställningar. Amatörteatrarna har egna ungdomsgrupper och kursverksamhet för amatörteaterintresserade.

Förutom de tre amatörteatrarna i staden finns det även amatörteatergrupper på landsbygden vilka ordnar föreställningar och erbjuder kommuninvånare möjligheten att delta i teatergrupper. Amatörteatergrupper är bl.a. Teatteri Pystymehtä i Ullava, Iloinen Kyläteatteri och Teatteri Huvin Vuox i Kelviå samt Lochteå amatörteaterförening Gitta.

Information om dessa hittar du i eViljo:s föreningsregister.

Karleby Vinterdans arrangeras vartannat år och är nationellt sett ett viktigt tillfälle för modern dans. Utöver Vinterdans kan man i Karleby njuta av dansföreställningar i Mellersta Österbottens Konservartoriums balettinstitut. Dansevenemang liksom andra evenemang hittar du i Karlebys evenemangskalender på vår webbplats och Kultur-Karleby på Facebook.

Film

Det finns en biograf i Karleby, Bio Rex, med två scener. Rex använder både digital- och 3D-teknik. Biografprogram hittar du via bifogade länk.

Karleby Filmfest ordnas årligen i september. Mera information om evenemanget får du via länken Kokkolan Kinojuhlat.fi