Fortsätt till innehållet
barnen med färg i händerna

Konstfostran

Kulturlärostig

Kulturlärostig är den svenskspråkiga grundläggande utbildningens egen kulturläroplan. Kulturlärostigen förverkligas som ett samarbete mellan förskola, skola och olika kulturaktörer. Kulturlärostig är en verksamhetsmodell och ett redskap för lärare och verksamma inom kulturen för planering, genomförande och utvärdering av en studiehelhet. Den erbjuder eleverna en möjlighet att under den egna skolstigen bekanta sig med olika konstformer och att hitta sin egen grej inom kulturområdet. Verksamheten sker både inom och utanför skolmiljön och inom olika ämneshelheter.

Grundläggande konstundervisning

Mellersta Österbottens konservatorium, Bildkonstskolan för barn och unga samt handarbetsskolan TAITO erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga i Karleby. Karlebynejdens institut erbjuder också grundundervisning i ordkonst på finska av Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtu (Ordkonstskola Santtu för barn och unga).

Övrig konstundervisning

Hobbyinriktad konstundervisning för vuxna erbjuds av Karlebynejdens institut och handarbetsskolan TAITO. Karleby Rockskola erbjuder musikundervisning för unga.

Keski-Pohjanmaan kansanopistos konstlinje Kälviä Arts erbjuder konstundervisning med innehåll som riktar sig på nutidskonst i dans, teater, cirkus, bildkonst och hantverk.

Yrkesinriktad konstundervisning

Konstundervisning som leder till utbildning erbjuds av Centria Yrkeshögskola och Mellersta Österbottens konservatorium.