Fortsätt till innehållet
leende flickan

Kultur för alla

Karleby stad ordnar tillsammans med andra lokala aktörer mångsidigt kulturprogram för stadens invånare och besökare. Kulturtjänster vill erbjuda speciellt barn, ungdomar och seniorer samt andra specialgrupper, som eventuellt har svårt att ta del av stadens kulturutbud, möjligheten att delta.

Staden ordnar barn och unga möjligheter att bekanta sig med olika konstformer både i skolor och i enheter inom småbarnspedagogik. Dessutom erbjuds familjer kulturella fritidsaktiviteter på olika håll i staden. Varje år i november arrangeras barnkulturevenemanget Strålande! Loistavaa! kulturveckor för barn och unga. Om du vill veta mera om kulturutbudet i Karleby kan du följa med Karlebys evenemangskalender och Kultur-Karleby på Facebook.

Karleby stad uppmuntrar lokala föreningar och grupper att besöka servicehus och motsvarande enheter för äldre och funktionshindrade på stadens område med kulturprogram, eftersom de inneboende ofta har svårt att delta i kulturevenemang utanför enheten. En förening eller grupp som uppträder kan beviljas ersättning för uppträdandet. Fyll i och returnera blanketten nere på sidan till stadens kulturbyrå.

Om du är gravt handikappad och inte kan delta exempelvis i kultur- eller idrottsevenemang utan ledsagare, kan du skaffa dig EU:s Funktionshinderkort som beviljas av FPA. Genom att visa upp kortet kan en gravt handikappad person ta med en ledsagare gratis till en del kultur- och idrottsevenemang. Mera information om inträdesförmånen med EU:s Funktionshinderkort får du av Soites handikapptjänster och Karleby stads bildningscentral.

Soite delar ut Kaikukortet till mindre bemedlade klienter. Med kortet har du fritt inträde till de kulturtjänster som ingår i Kaikukortsnätverket. Mera information om Kaikukortet får du från Soites serviceenheter.

Redovisningsblankett; uppträdande på vårdinrättningar

Redovisningsblankett; upptädande på vårdinrättningar