Fortsätt till innehållet

Av nedanstående foto framgår vägnätverket i närheten av Snellman-salen. På flygfotot syns parkeringsplatserna som reserverats för våra kunder samt för parkering av bussar.

Snellman-salens huvudingång har märkts ut med en röd boll och finns i byggnadens innerhörn.

Infarten till parkeringsplatsen på Roosgatan sker via Trädgårdsgatan och till parkeringsplatsen framför Snellman-salen via Vingesgatan.

Det finns också en gratis parkeringsplats på andra sidan Fabriksgatan, där konsertgäster kan lämnä sina bilar.

karttakuva snellman-salin pysäköintipaikoista