Fortsätt till innehållet

Snellman-salen är belägen nära stadskärnan. Av nedanstående karta framgår salens läge i ändan av Vingesgatan på adressen Vingesgatan 18. All service i centrum finns på ca 1 kilometers avstånd. Promenaden från Salutorget till Snellman-salens konserthus tar ca 10 minuter.

För dem som anländer med allmänna kommunikationsmedel är avståndet till Karleby busstation och järnvägsstation ca 1 km. För dem som kommer med eget fordon finns parkeringsplatser för ca 100 fordon vid konsertplatsen. Bussplatserna finns på gårdsområdet på Fabriksgatans sida av Snellman-salen. Taxin kör alltid direkt till platsen.

Se det exakta läget på kartan nedan. Kartan kan zoomas med tangenterna +/-. I bifogade karta har också järnvägs- och busstationen märkts ut. Dessutom har Salutorget märkts ut på kartan. I närheten av torget finns tre av stadens fyra hotell. Flera inkvarteringsalternativ finns på visitkokkola-sidorna.

Hoppa över inbäddad karta