Fortsätt till innehållet
bild av musiknoter

Ingångar

Publiken

Huvudingången till Snellmanssalen finns på fastighetens innergård i byggnadens innerhörn. Huvuddörrarna leder till en aula med bl.a. biljettförsäljning, klädförvaring, toaletter och restaurang.

Ingången till själva konsertsalen sker via pardörrar från aulan. Man måste ta sig nerför några trappor för att komma till pardörrarna, därför har rörelsehindrade en skild ingång till konsertsalen längs en ramp ca 5 meter vänster om pardörrarna.

Ingångarna fungerar vid behov som nödutgångar.

Arrangörer

Artisterna och evenemangsarrangörerna har en skild ingång som leder till backstageutrymmen som i sin tur har en förbindelsegång till scenen.

Dessutom har plats reserverats för roadning av apparatur i Snellmanssalens östra vinge som har en förbindelse till scenen.

​Arrangörernas ingångar fungerar vid behov som nödutgångar även för publiken.

kuva snellman-salin kulkureittikartasta