Fortsätt till innehållet

Snellman-salens omformbarhet är dess trumf. Nedan har salen arrangerats för en konsert. Plats finns då för 577 åskådare/ åhörare.

Sittplatser

Från scenen sett delas salens främre del in i Parkett A och B på golvnivå. Sittplatserna på Parkett C och D längre bak har höjts en aning (ca 30 cm/ rad).

Rörelsehindrade

Rullstolsplatserna finns på Parkett B i ändan av raderna 3-12. För följeslagaren reserveras en stol i ändan av raden. Den som rör sig med rullstol eller annat hjälptillbehör har med följeslagaren en skild ingång via rampen i salens bakre del.

Placeringen av ljudåtergivningsapparatur och ljus

På konserterna kontrolleras ljudåtergivningen och ljusen i allmänhet från rad 20 där plats har reserverats för detta ändamål bakom Parkett B. Vi ber er beakta detta vid val av sittplats.

Gångar

Mellan de olika områdena för åskådarna finns tillräckligt breda gångar. Snellman-salens huvudgång finns mellan Parkett A och C. Som nödutgång används dessutom ingången i salens bakre del (rörelsehindrade) och bredvid scenen finns en utrymningsväg som normalt är reserverad för artister.

kuva snellman-salin salikartasta