Fortsätt till innehållet

I och med musikinstitutet grundade man i Gamlakarleby år 1972 Mellersta Österbottens Musikinstituts Kammarorkester och Gamlakarleby Orkesterförening. Alla ansåg det vara en stor brist att det saknades en konsertsal i Gamlakarleby.

Då man till anläggningsplanen för Gamlakarleby Handelsläroverk lade till en gymnastiksal väcktes tanken att samtidigt bygga salen till en konsertsal. Byggandet inleddes 16.11.1979. Byggnadskommittén beslöt använda rött tegel i stället för element. Som bäst sysselsatte byggarbetet alla regionens murare, enligt huvudentreprenören var det t.o.m. svårt att hitta tillräckligt många. Ingenjörsbyrå M. Parjo Oy svarade för den akustiska planeringen. Arkitektplaneringen gjordes som stadens eget arbete.

Salen färdigställdes i mars 1981. Mellersta Österbottens Kammarorkester och Finlands främsta artister uppträder regelbundet i musik- och evenemangscentret Snellman-salen.