Fortsätt till innehållet
Maalaus Halkokarin taistelusta. Puolustajat ampuvat kohti englantilaisten maihinnousuveneitä.

Minnesdag för striden vid Halkokari

Striden vid Halkokari ägde rum 7.6.1854 på Gamlahamnsviken i Gamlakarleby. Striden anknöt till Krimkriget då den engelska flottan trängde sig in i Bottniska viken och förstörde kuststäder. I Halkokari lyckades de lokala försvararna avvärja engelsmännens landstigningsförsök. Fredagen den 7 juni 2024 är det 170 år sedan striden vid Halkokari. Under minnesdagen  erbjuder K. H. Renlunds museum olika typer av innehåll.

Blogg om slaget vid Halkokari ur engelsmännens synvinkel

Kulturmiljöamanuens Jouni Mustonens blogg för fram nya forskningsrön och striden vid Halkokari. Bloggen belyser händelseförloppet under striden utgående från engelska flottans dokument och ögonvittnens berättelser. I bloggen finns också akvareller om händelserna vid striden som målats av Edward Cree, som var läkare på fartyget HMS Odin. Till bloggen (på finska)!

Föreläsning med berättelser om barkassen 

To 6.6 kl. 17.00-18.00
Engelska båthuset, Engelska parken, Storgatan 50

En föreläsning av kulturmiljöamanuens Jouni Mustonen om barkassen, dvs. landstigningsbåten som man fick som krigsbyte i slaget vid Halkokari, och dess historia. Efter föreläsningen får publiken ställa frågor. Evenemanget är på finska.

Kuratorrunda till utställningen Och kriget var fruktansvärt

Lö 8.6 kl. 13.00-14.00
Rooska gården, Långbrogatan 39

Konstamanuens Katriina Meller, som har kuraterat utställningen, leder besökarna in i en värld med krigskonst som finns i Karleby stads samlingar. Hon berättar om sina val av verk och om konstnärerna bakom verken. Utställningen har inspirerats av minnesdagen för slaget vid Halkokari. Evenemanget är på finska.